Ut Eigen Gea Nr. 07 - 2006

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0379

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 07 - 2006

Beschrijving
Boeknr. G0-0379;
Blz. 209 Wilhelminaoord al meer dan honderd jaar. Door Freark M. Ringnalda;
Wilhelminaoord in Sint Nicolaasga werd ontworpen door architect Hendrik Kramer. Is gebouwd in 1903/1904 in opdracht van 3 freules van Eysinga. Het tehuis was bestemd voor oververmoeide vrouwen en meisjes uit de minvermogende stand;
Blz. 220 De melkboeren in Haskerland en Doniawerstal. Door Jaap Halma;
Na 1945 namen de melkhandelaren het initiatief om zich te organiseren in De Afdeling Joure van de Neutrale Friesche Bond van Tappers in Melkproductie. De afdeling heeft bestaan tot 1973. Het bestuur 1946 bestond uit Sjoerd Hoekstra, Harm Oppewal en Siebe Brouwer;
Blz. 227 De âlde Jouwer. Door Piet Rigter van der Zee;
Foto van de ‘oude’ Pottenbakkersstraat (1954) met Wilhelmina de Kruif, bekend als Hollandse Mina, Anna Zeldenthuis en Andries Zeldenthuis en de boerderij van Ulbe de Vries;
Blz. 228 Dêr brânt it motorke goed op. Door Harrie de Vries;
Verhaal over het leven van Jan de Jong, beter bekend als Jan Prakje, geboren op 20 juli 1891 in Heerenveen en gestorven op zijn 83ste in ‘De Flecke’ te Joure;
Blz. 230 Vermanings Band. Door Sjouke Kuidersma;
Straatmuziekband ‘De Vermanings Band’ bestond uit vader Jan en zijn zonen Eise, Jochum en Siebolt. Zij speelden o.a. in circus Boltini en verscheidene danstenten. Natuurlijk waren zij ook present op de Jouster Merke;
Blz. 233 Opening Badweg en watersportdemonstraties in Oudehaske. Als lezersreactie;
Een aantal foto’s van Geurt van de Brink uit Joure bij de opening van de Badweg in Oudehaske op 15 juni 1939 en watersportdemonstraties in 1928;
Blz. 236 De ‘Van der Leenpleats’. Als lezersreactie;
Van Hans Woudstra uit Joure een foto van de voormalige van der Leen plaats die in het noordwestelijk deel van Westermeer heeft gestaan. De boerderij had twee woningen aan de voorzijde;
Blz. 237 Westermar yn it begjin fan de 20ste ieu. Door Sytze Blaauw;
Foto út de begjinjierren 1900 mei de tram út de Jouwer. De wenning is hast neat feroare oan ‘e bûtenside (nr. 36 fan de Geert Knolwei). Efter de wenning stiet de Metaalwarenfabriek Spanninga (it achterljochtsjefebryk);
Blz. 239 Een vergeten gevelsteen. Door Theo Mulder;
In de Midstraat nr. 116 werd bij een renovatie een gevelsteen gevonden met opschrift ‘Simke Sannes, Mr. Chirurgijn, 1790’. Simke is geboren op 24 juli 1722 en overleden op 14 februari 1814. Hij nam in 1811 de achternaam Dubbeling aan;
Blz. 240 Broeksters op de Kiek. Door Sytze Blaauw;
Foto uit 1915 van de kerk van Broek met kinderen van de lagere school. Fotograaf Feike de Haan, destijds bekend als Feike ‘zie kiek’. Zie verder voor aanvullingen pagina 280 van Ut eigen Gea nr. 8;
Blz. 242 Op de vleugelen des tijds. Door Hanneke Staal en Hilly ten Wolde;
Een boek over de bedrijvigheid in Joure tussen 1877 en 1920. Het beschrijft de spanning tussen de opkomende industrialisering en het ambachtelijke vervaardigen van producten in de werkplaats.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2006 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief