Werkgroepen

 

Documentatie Hanneke Staal
Bibliotheek Tjerk Algera
Beeld- en Geluid + Gilde Henk Hoekstra
Foto’s Dries Kootje
Monumenten Jan Lammertsen
Ut Eigen Gea Freark Ringnalda

De werkgroepen Documentatie, Bibliotheek, Foto’s, Beeld en Geluid + Gilde zijn bereikbaar onder hwssecretariaat@museumjoure.nl

De werkgroep Monumenten is bereikbaar onder gwsjoure@hetnet.nl

Ut Eigen Gea is bereikbaar onder freark.ringnalda@ziggo.nl