Agenda 2019

Agenda vergaderingen 2019:

 

Algemeen Lezingen
15 januari 2019 Klaas Jelsma : Douwe Egberts en C.J. de Jong
12 maart 2019  Auke Bult : Archeologie in onze omgeving
14 mei 2019 Vanaf 15:00 uur komt Frank Terpstra vertellen over de Grevens molen. Daarna is Job Koehorn in de molen, Vegelinsoord, aanwezig om belangstellenden rond te leiden.
10 september 2019 Vanaf 15.30 uur komt Jacob van der Vaart vertellen over het boek  “Een Rijk Bezit; Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen.”
12 november 2019

Lezing door Jacob van der Vaart op 10 september 2019 om 15.30 in het Kofjelokaal van Museum Joure.

Onderwerp: De bijzondere collectie kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen uit de 18e eeuw. 

In 2007 verscheen van de hand van Karel Gildemacher en Jacob van der Vaart het boek:

Een Rijk Bezit; Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen.”

Deze telg uit de in onze omgeving bekende familie Vegelin van Claerbergen had een grote belangstelling voor kaarten en kaarten maken. Zijn neiging om veel documenten uit zijn tijd zorgvuldig te bewaren, heeft als resultaat gehad dat er van het grondgebied van Skarsterlân een heel bijzondere en unieke collectie van 111 kaarten is uit de 18de eeuw. Het unieke is dat die kaarten een gedetailleerd beeld geven van de verkaveling, het grondgebruik, de bebouwing, de wegen en vaarten en de eigendomssituatie in die tijd.

Een groot deel van de kaarten zijn afgebeeld in het genoemde boek en er zijn vele hoofdstukken geschreven over onderwerpen die uit deze kaarten zijn af te leiden. Op veel van de kaarten staat echter zoveel gedetailleerde informatie, dat dit in het genoemde boek niet allemaal aan de orde kon komen. Door de soms sterk verkleinde afbeeldingen is niet ieder detail goed leesbaar. Reden om een van de schrijvers te vragen om nog eens een lezing te verzorgen over dat Rijke Bezit.

Na een schets van de soorten kaarten in de collectie neemt inleider Jacob van der Vaart u mee op een cartografische ontdekkingsreis op de kaarten. Door delen van de kaarten te vergroten worden de toehoorders meegenomen naar delen van het vroegere Haskerland en Doniawerstal zoals dat meer dan 250 jaren geleden op kaart is gezet. Daarbij gaan we ook bekijken welke sporen van het verleden er nu nog terug te vinden zijn. Er wordt o.a. aandacht besteed aan enkele dorpen, oude verbindingspaden, boerderijen en boscomplexen waar bij de aanleg daarvan leden van de familie Vegelin van Claerbergen betrokken zijn geweest.

 

Feike Spanninga bij expositie 100 jaar Spanninga

Een lezing en expositie over de bekende ‘achterlichtjesfabriek’ uit Joure

Op 6 november jl. geeft Feike Spanninga, directeur van Spanninga Metaal BV, een lezing voor het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân en andere geïnteresseerden. Onderwerp is de 100-jarige geschiedenis van dit bedrijf en de ontwikkelingen in het fietslicht in deze tijd. De lezing sluit aan bij de expositie ‘Het smeden van fietslicht, 100 jaar Spanninga’ in Museum Joure. Tijdens de lezing zal er veel aandacht zijn voor het leven van de grondlegger van Spanninga Metaal BV, Hotso Spanninga. De entree kost € 7,50 inclusief toegang tot het museum èn een kopje koffie of thee. De lezing start om 15.00, locatie is Museum Joure, ingang Midstraat 97/99.

Op 4 oktober is in Museum Joure de expositie ‘Het smeden van fietslicht, 100 jaar Spanninga Metaal’ van start gegaan. In deze tentoonstelling is een overzicht te zien van de historie van deze bekende Jouster ‘achterlichtjesfabriek’ en natuurlijk van de verschillende typen achterlichtjes die door de tijd heen geproduceerd werden. Fietsenliefhebbers smullen van de oude fietsen die in de tentoonstelling staan opgesteld, van de ouderwetse loopfiets en de ‘hoge bi’ tot de moderne sportfiets. Klapstuk is de fiets van koningin Wilhelmina. De expositie duurt tot en met 24 februari 2019.

 

Meer lezen...

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief