overzicht nieuws hws joure

Vanwege de nieuwe wetgeving op het auteursrecht en de AVG privacy is het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân genoodzaakt een groot aantal foto’s van de website te verwijderen.
Het is nog niet zo eenvoudig om de rechthebbenden te achterhalen. Zodra wij toestemming verkrijgen kan herplaatsing plaatsvinden.

 

Naamgeving nieuwbouwplan Broek Zuid

Door de gemeente is het “Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân” door de gemeente benaderd om voor de toekomstige wegverbinding tussen de Sewei (eerder de voormalige Rijksweg 43) en het nieuwbouwplan in Broek Zuid een historisch verantwoorde naam voor te stellen.

Hiervoor zijn door het Wurkferbân een aantal suggesties gedaan en vervolgens is door de gemeente gekozen voor de naam “It Kromme Far”.

De naam is afgeleid van het meertje dat zich vroeger bevond in de Zuid Broekster polder en dat in verbinding stond met Zuid Broekster vaart.

Op een stafkaart van rond 1900 is dit duidelijk linksboven aangegeven. Het meertje is later drooggelegd en bestaat nu niet meer.

Interessant is ook op deze kaart dat de weg De Omkromte niet doorliep tot aan It Súd maar ophield bij de ingang van de singel De Omkromte en dat deze zijn verlenging vond in wat op de kaart de “Reed naar Joure “wordt genoemd ofwel het voormalige historische voetpad van Joure via het pontje in Boornzwaag naar Langweer.

Op de kaart is ook aangegeven dat er rond 1900 in Broek Zuid niet minder dan 5 watermolens stonden. Het Trijntje Wiel is eveneens vermeld, de stoomtram reed nog via de Harddraversweg naar Sneek en wat nadien door de Jousters de “Hoge Zomerdijk” werd genoemd heette rond 1900 nog de Scheen Dijk. De huidige Scheen staat op de kaart vermeld als de “Lemster Weg”. Frappant is ook het richtingsverschil in de verkaveling aan weerszijden van de Jonker Sloot.