Bestuur

 

Voorzitter Theo Huisman
Secretaris Ben de Jong
Penningmeester Jaap Halma
Algemene leden Tjerk Algera (vice-secretaris) en Hanneke Staal (vice-voorzitter)

Getracht is de rechthebbenden van het (beeld)materiaal te achterhalen.
Indien iemand meent dat rechten niet zijn gehonoreerd, dan kan hij of
zij zich wenden tot Museum Joure/HWS. Zie www.museumjoure.nl voor privacyverklaring.