Bestuur

 

Voorzitter Theo Huisman
Secretaris Ben de Jong
Penningmeester Jaap Halma
Algemene leden Henk Oost, Hanneke Staal en Henk Hoekstra

Getracht is de rechthebbenden van het (beeld)materiaal te achterhalen.
Indien iemand meent dat rechten niet zijn gehonoreerd, dan kan hij of
zij zich wenden tot Museum Joure/HWS. Zie www.museumjoure.nl voor privacyverklaring.