Verveningen, verveners in Friesland

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3051

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Verveningen, verveners in Friesland

Beschrijving
Boeknr. GO-3051;
Grote delen van Friesland waren vroeger bedekt met veenmoerassen. Het oostelijke deel met hoogveen. Het Lage Midden met laagveen, dit zijn lage landen, meren, plassen en poelen, vanaf Staveren en Lemmer noordwaarts tot het zuiden van Dokkum. Beschrijving van o.a. Friese verveningen en de rol van betrokkenen. Veencompagnieën met personen en families;
Bekende gebieden zijn;
Schoterland met Sint Johannesga, Rotsterhaule, Rohel, Nieuwschoot en Rottum;
Doniawerstal een menigte turf en drie Rijnheren;
Haskerland met Klijndelfte in de Dolten;
Gieterse veenbazen van Heloma in de Haskervenen;
Oude Haske en Nijehaske en de Nieuwe Haskervaart;
Veld- en bijnamen in de Hasker venen, Het turfschip van Oudehaske, Nijehaske na 1780, Delfstrahuizen en Vierhuisterbrug, Haskerland met Veenbazen, inpoldering, verveningen in de Greven, onbruikbare vaart, Doniawerstal met Coevorderhuis en Sint Nyk, Verveningen onder Oldeouer en Ouster Nijega;
Dit is nog maar een geringe opsomming van alle in het boek genoemde items.

Vervaardiger
W. Visscher

Datering
2015, Wijdemeer Leeuwarden

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief