Verenigingen en Stichtingen in de Ouwstertrijegeaën

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3385

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Verenigingen en Stichtingen in de Ouwstertrijegeaën

Beschrijving
Boeknr. GO-3385;
In dit boek geeft Ruurd Stuiver aandacht aan de verenigingen en stichtingen in de dorpen Ouwsterhaule, Rohel en Rotsterhaule;
Als we de inhoudsopgave nalopen dan heeft hij hiervoor 126 bladzijden nodig met in totaal een 117 tal organisaties;
Om een aantal activiteiten te noemen;
Zang, ijsclub, veilig verkeer, geitenfokvereniging, vogelwacht, begraven, dammen, schaken, tennis, ouden van dagen, gymnastiek, jongelingsvereniging en jongedochtersvereniging, jeugdclub, zondagsschool, jeu de boules, dartclub, Groene Kruis, handwerkclub, afschaffing alcoholdrinken, ruiter- en ponyclub, muziek, tafeltennis, buurtverenigingen, ondernemers, bridgeclub, klaverjassen, polderbelangen, plaatselijk belang, ouderen, vrouwenvereniging, plattelandsvrouwen, blokfluiten, dorpsfeesten, dorpshuis, intocht sinterklaas, stichting 4 mei, activiteitencommissies;
Al met al een drietal bloeiende dorpen in het samen organiseren van deze activiteiten, terwijl deze over het algemeen plaatsvonden in de 20ste eeuw.

Vervaardiger
Ruurd Stuiver

Datering
2018 Ruurd Stuiver Joure

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief