Ut Eigen Gea Nr.58-2023

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3541

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr.58-2023

Beschrijving
Boeknr. GO-3541;
Ut eigen Gea nr. 58 - 2023;
Blz. 02-04. Van de eindredacteur. Door Freark M. Ringnalda;
Hierin een nagekomen verhaal over Pierre Zeevaarder. Hij blijkt nog niet alles verteld te hebben over zijn omzwervingen in het Oostblok;
In nummer 57 ging het over ene Pieter Koning en wist Corry Homma nog het e.e.a. toe te voegen;
Blz. 05-15. Fokje Pasma, het liefje van Pieter Jelles Troelstra. Door Freark M. Ringnalda;
Fokje, geboren in 1865, woonde aan het Binnenpad van Joure naar Haskerhorne. Haar vader was boer op een pachtboerderij. Zij bezocht de Burgerschool in Joure. Het Binnenpad liep door de weilanden achter het kerkhof van Westermeer. Fokje en een broer bleven op de boerderij toen vader naar Kampen was vertrokken. Fokje had zorg voor de verwerking van de melk, terwijl haar broer de boerderij runde. Pieter Jelles Troelstra droeg gedichten voor en kwam zo in de kunde met Fokje. Toch werd deze verbroken door de familie van Pieter. Fokje was te eenvoudig en ging haar eigen weg kreeg kennis aan Hendrik Ulkes van Dam. In 1885 trouwde ze met Hendrik. Van Dam ging failliet en het gezin verviel in armoede. Het huwelijk strandde en Fokje bleef over met 3 kinderen, maar door studie werd ze vroedvrouw. Ze was een waar Menist en overleed in 1956;
Blz. 16-27. Gasfabriek te Joure. Door Jan Lammertsen;
Petrus Sybrandus Keverling sticht in 1866 met medefirmanten een gasfabriek in Joure. Men kreeg het recht om de kom van Joure met gas te verlichten. De gasfabriek stond op een perceel aan de Sluisdijk. In 1900 neemt de gemeente de fabriek over en wordt er een nieuwe gasfabriek gebouwd. De muntgasmeters waren vooral bedoeld om achterstallige betalingen te voorkomen. In 1904 was de opening van de nieuwe gasfabriek. Door bussen op en neer te schuiven kon men de inhoud van de gashouder variëren. In 1910 produceerde de gasfabriek 233 duizend kubieke meter gas;
Blz. 28-38. Janny Tjoonk op de praatstoel. Door Freark M. Ringnalda;
Janny haar levensverhaal heeft ze opgeschreven in een boekje. Tjoonk is een naam uit de Achterhoek en Janny is geboren in 1930. Na de huishoudschool volgde ze een opleiding bij het Medisch Kleuterdagverblijf. Na deze opleiding was ze voor een tijdje weer thuis bij haar zieke moeder. In Hengelo volgde ze een opleiding als verpleegster en in Groningen voor de wijkverpleging. Samen met een vriendin solliciteerden ze in Joure als wijkverpleegster. Een feestelijke opening van het Groene Kruis gebouw in 1964 en in 1976 was er werk voor een derde wijkverpleegster. Na 25 jaar trouwe dienst kregen de vriendinnen een Zilveren kruismedaille opgespeld. Na het overlijden van haar vriendin is ze nog verdienstelijk geweest voor de gemeenschap en woont nu in Vegelinstate;
Blz. 39-47. Fecaliën, as en huisvuil. Door Ruurd Stuiver;
In 1913 werd het tonnenstelsel in Scharsterbrug ingevoerd. De inhoud en onderhoud van de tonnen werd verzorgd door boer Rinkema voor een tijd van vier jaren. In 1928 deed Oosterhaule een verzoek bij de gemeente. De fecaliën werden geborgen op het dorpsland door dhr. Sipkema. In Sint Nicolaasga en omstreken ging het in de gierkelders. Voor het huisvuil werden er in 1954 820 vuilnisemmers aangeschaft van 40 liter en voorzien van een nummer. De reinigingsrechten in 1961 waren voor een vuilnisemmer 9 gulden en voor het wisselen van de privaatton 15 gulden. Tegenwoordig gaat het vuil ophalen in containers en het closet staat in verbinding met een rioolzuiveringsinstallatie;
Blz. 48-50. In potsje op ‘e Pikestjelp. Door Henk Hoekstra;
Dit in het Fries geschreven verhaaltje gaat over een jongen die opgroeide in het Joure van 1955. Hij mijmert over de Pikestjelp en de rest van Joure waar hij zoveel goede herinneringen aan heeft;
Blz. 51-60. De slag bij Wtaerloo. Deel 1: Terugkeer van Willem Frederik. Door Sytze Blaauw;
Een Jouster klokkenmaker, Wiebe Luytsen Aleva werd opgeroepen voor de militaire dienst. Zijn dagboek is de kern van het verhaal dat in de Jouster Courant is verschenen rond 1930. Eerst was Wiebe in dienst van Napoleon en wordt het dagboek gevolgd en lezen we dat hij in 1813 terug was in Joure en weer aan het werk ging. Napoleon verloor en de prins van Oranje vormde een eigen Landmilitie. Wiebe nam weer dienst in 1814. Dan volgt een omschrijving van zijn tocht door Nederland tot in het nog niet zelfstandige België. Echte soldaten werden het toen ze werden bewapend. Maar Napoleon was nog niet verslagen en werd na zijn verbanning weer de heerser in Frankrijk;

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2023 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief