Ut Eigen Gea Nr. 57 - 2023

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3539

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 57 - 2023

Beschrijving
Boeknr. GO-3539;
Blz. 2 Van de eindredacteur met een vraag over de naam zwembad. Door F.M. Ringnalda;
Blz. 5 Pierre Zeevader op de Praatstoel. Door F.M. Ringnalda;
Zeevader is geboren op 10 maart 1921 te Amsterdam. Nu, in 2023 is hij 102 jaar en Ringnalda heeft in een gesprek met hem zijn leven de revu laten passeren. In de oorlog heeft hij in het verzet gezeten en is zijn naam genoemd door een vrouw die men ondervroeg. In het Oosten moest hij bomen vellen. Ontsnappen bracht hem in een werkkamp. De Amerikanen bevrijden hem en kon hij terug naar Nederland. Bij de KLM ontmoette hij zijn vrouw Jettie en zij trouwden in 1953. Haskerhorne was hun woonplaats en daar startte hij een vertaalbureau. In 2013 overleed Jettie. Nu is hij opgenomen in de Vlecke voor revalidatie;
Blz. 13 Geschiedenis opvaarten Joure (3). Door Jan Lammertsen;
Joure ligt in Het lage Midden met een verschil van 50 cm t.o.v. de Friese Boezem. De volgende hoofdstukken komen aan de orde: Plannen polderbestuur. Definitief plan. Dicussie, uitvoering en het resultaat;
Blz. 21 Melkwedstrijden en melkcursussen. Door Ruurd Stuiver;
Te behalen punten bij een cursus. Melkerscursussen in Doniawerstal en Joure. De Friese Christelijke Boeren en Tuinders Bond. Getuigschrift. Examen Haskerland. Handleiding. Melkmachine. Proefmelken op de landbouwschool;
Blz. 33 Kruisvlotten in de Overspitting. Door P.R. van der Zee;
In 2009 schreef van der Zee een artikel over de geschiedenis van een molen en een steeg in Joure. De molen is de houtzaagmolen van Pieter Jelles Borger. De steeg is de Houtmolensteeg, die bij de Enkele Regel begint. Het artikel eindigt met het jaar 1989 als er veel woningen en bedrijven zijn afgebroken om plaats te maken voor appartementen. Het nieuwe winkelcomplex kreeg de naam "Borgerhoeve". Blz. 44 Hasker Kriskrassen, nr.3 uit 1973. Samengesteld door Tjerk Algera;
In de jaren '70 van de vorige eeuw gaf de gemeente bij regelmaat boekjes uit met belangrijke zaken uit de gemeente. Zoals de Culturele Raad en Sportraad. Jeugdwerk, Gezondheidszorg, Onderwijs. Ruimtelijke ordening. Milieu. Inkomsten van de gemeente.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2023 Stg Ut eigen gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief