Ut Eigen Gea Nr.56 -2023

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3505

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr.56 -2023

Beschrijving
Boeknr. GO-3505;
Ut Eigen Gea nr. 56 mei 2023;
Blz. 2 Van de eindredacteur. Door Freark M. Ringnalda;
Uitleg over kranten. Oude Jouster Couranten uit 1945. “De Wite Peal” bestond 75 jaar en was vroeger het Rijkskamp tot 1961, beschreven in UEG nr. 22 van 2011;
Blz. 6 Amsterdamse evacues in Joure. Door Bert Hanenburg;
Bert Hanenburg (*1938) is als kind aan het eind van de tweede WO op de boot van Amsterdam naar Lemmer gebracht. Daarna met paard en wagen Friesland in en zo kwam hij in Joure bij een school aan de Hardraversweg. De familie Kootje heeft zich verder over hem ontfermd. Dries Kootje heeft hem gevraagd om zijn belevenissen op papier te zetten en nu is de lezer er deelgenoot van;
Blz. 14 Geschiedenis RK Kleuter- en Lagere School te Joure. Door Piet Postma;
Piet Postma uit Franeker is opgegroeid in Joure en heeft daar de RK Lagere School bezocht. In dit artikel beschrijft hij een deel van de geschiedenis van deze school;
Blz. 19 Historie en betekenis van de scheepswerf ‘De Helling’. Door Freark M. Ringnalda;
Het betreft hier de opening van de gerestaureerde Helling in Joure aan de Slachtedijk omstreeks 2003. Leden van het ‘Kofschip’ vroegen om bij deze opening iets te vertellen over de historie van deze scheepswerf. Het resultaat is 10 bladzijden geschiedenis;
Blz. 32 Drie geslachten Brouwer in de 19e eeuw. Door Tjerk Algera;
In dit artikel worden kofschepen beschreven, maar dan wat ze vervoerden en waarheen. Drie geslachten Brouwer voeren niet zelf, maar waren reders van deze schepen. Zelf waren het handelslieden met een bakkerij en uiteraard voldoende geld om dit alles te beleggen. Kofschepen, maar ook andere onroerende zaken werden gefinancierd. De drie geslachten beginnen rond 1800 en eindigt aan het begin van de 20ste eeuw. De laatste familie heeft als rustplaats de begraafplaats van Westermeer en een obelisk als gedenkteken;
Blz. 46 Drie willekeurige foto’s uit archief uit het archief van Jan Glas;
Harrewargeluk in actie. De zuivelfabriek ‘De lege Wâlden’ te Akmarijp. Opening dorpshuis en bibliotheek te Langweer;
Blz. 47 Geschiedenis opvaarten Joure (2). Door Jan Lammertsen;
Dit tweede deel van de opvaarten in Joure begint met de Torenstraatvaart, die gedempt is in 1902. Met De Jordaan, Boterstraat en Visstraat besluit de schrijver het tweede artikel.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2023 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief