Ut Eigen Gea Nr. 55 - 2022

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3488

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 55 - 2022

Beschrijving
Boeknr. GO-3488;
Blz. 2 Van de eindredacteur door Freark M. Ringnalda;
Twee jaartallen 1345 en 1466 en een emotineel bezoek. Een emotioneel bezoek door een dame die langs kwam met een verhaal uit de oorlog;
Blz. 5 Jan Glas op de praatstoel door Freark M. Ringnalda;
Jan Glas heeft een sportwinkel in Joure, die hij overnam van zijn vader en weer doorgaf aan zijn zoon Andries. In 1966 is hij getrouwd met Harmke van der Klok. Harmke is drie jaar geleden overleden. Nu woont hij alleen boven de winkel. In dit artikel vertelt hij over zijn eigen leven in de sport, maar ook het leven van zijn vader en grootvader komen aan de orde;
Blz. 13 Het oude tramstation door Johan Spanvis;
Op de grens van Joure en Westermeer stond dit voormalige tramstation. Jan Luite en Meintje Jongbloed begonnen er een cafe. Ze kregen een dochter Tjitske en namen een kindermeisje in dienst voor de huishouding. Jan Luite werkte in de Jouster drukkerij als typograaf. De dood van Jan Luite was het einde van het cafe voor Meintje. Ze verhuurde het tramstation en werd zelf huishoudster bij Kleis Muurling aan de Zijl in Joure;
Blz. 22 Geschiedenis opvaarten door Jan Lammertsen;
Opvaarten in Joure waren de aanvoerwegen van handel en goederen door schepen. De meeste opvaarten hadden een verbinding met de Kolk of de Overspitting. Dat de Torenstraat ook een opvaart heeft gehad kunnen we ons nu niet meer voorstellen, maar in 1902 viel het besluit om deze te dempen;
Blz. 32 Ontvangst burgemeester Wytse Hoekstra door Freark M. Ringnalda;
Op 16 maart 1950 ontving Haskerland een nieuwe burgemeester, genaamd Wytse Hoekstra. Ringnalda heeft de toespraken opgedoken en deze lezen we in dit artikel. Wethouder Modderman met de installatierede. Wethouder Wiersma begon de lange rij toespraken. Namens de CHU sprak M. Dijkstra. Voor de PvdA fractie H. Bangma. Namens de AR fractie J.F. Wind. J.Th. Kemme strak namens de Katholieke-Raadsfractie. A.J. Waterlander sprak namens de VVD. Dan volgen er nog meer toespraken zoals: dorpsbelang Haskerdyken, gemeentesecretaris Ferwerda, notaris Kuindersma, burgemeester Heerenveen, burgemeester Lemsterland en burgemeester Doniawerstal. In 1972 nam burgemeester Hoekstra afscheid van Haskerland;
Blz. 47 Kris - Krassen door Tjerk Algera;
Dit is een vervolg op de serie van de Hasker Kriskrassen uit de jaren 70 van de vorige eeuw.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2022 Stg. Ut Eigen Gea Joure

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief