Ut Eigen Gea Nr. 54 - 2022

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3484

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 54 - 2022

Beschrijving
Boeknr. GO-3484;
Blz. 2 Van de eindredacteur. Door Freark Marten Ringnalda;
De praatstoel met Jan Jacob Schaap krijgt een vervolg. Het tijdschrift UEG is een samenwerking tussen de stichting UEG en het HWS. Het HWS is een afdeling van Museum Joure en verblijft op de studiezolder van het Johannes Hessel Huis. Het tijdschrift UEG telt ongeveer 800 leden. Nummer 54 bevat een aantal interessante artikelen;
Blz. 3 “Talen naar Toen”. Door Freark M. Ringnalda;
Eind sept. 2022 verschijnt er een boek met als titel ‘Talen naar Toen’. Hierin beschrijft Freark een tocht door zijn leven met een terugblik op zijn tijd als leraar, werkzaamheden als raadslid en wethouder. Ook komt het gezinsleven aan de orde;
Blz. 5 Henk Bakker op de praatstoel. Door Freark M. Ringnalda;
Henk woont nu met zijn vrouw Matty aan de Klamp in Joure. Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door in Oudehaske in de buurt van het Nannewiid. Henk bezocht de openbare lagere school in Oudehaske. Als jongen heeft Henk de oorlog niet bewust meegemaakt. Vanaf zijn veertiende op de boerderij bij zijn vader. Hij trouwt met Matty, die doopsgezind is. Samen zetten ze zich in voor kerk en samenleving. In 1994 stopt het boerenleven. Freark schrijft over hun leven als boer en burger;
Blz. 17 Steenstra’s oliehandel. Door Henk Hoekstra;
Samme is in 1917 geboren te Broek-Noord. Na de lagere school neemt hij het winkeltje van zijn vader over. Hij bezorgt kruidenierswaren en petroleum op een oude transportfiets. Na enige wordt een bakfiets aangeschaft. Bezorging in de omringende dorpen op een gemotoriseerde bakfiets. Ook had hij bijnamen. In het bedrijf helpen zijn acht kinderen mee. Aan de orde komen transportmiddelen, leveranciers, olieproducten en ventroutes. In 1974 eindigt Steenstra’s Oliehandel en overlijdt hij op 93-jarige leeftijd in 2003;
Blz. 29 Excursie naar de Zweeftrein. Door Freark M. Ringnalda;
Een uitnodiging aan het College van B en W eind februari 1997 om kennis te maken met de Magneet Zweeftrein in een plaatsje in Duitsland. Op 11 maart met een busje van Ballast Nedam er heen. Dan volgt uitleg over de voordelen van het zweven. Een technische fout veroorzaakt in 2006 een ongeluk met 23 doden en 10 zwaargewonden. Hierna was het afgelopen en de trein met baan werd gesloopt;
Blz. 34 Milieuverontreiniging bestaat niet. Door Jan Huisman;
In 1958 ging de afvoer van het afwaswater nog via een goot naast het huis. Huisman beschrijft hoe de jeugd in zijn tijd het leggen van afvoerbuizen en de verbinding van de Kolk naar het Hurdspytsje hebben beleefd. Ook beschrijft hij hoe de vissen op bepaalde dagen naar lucht hapten. Dokter zegt dat vervuild water de oorzaak kan zijn van ziekten. De dwingel, een stortplaats voor de inhoud van tonnetjes, komt ter sprake. Ook het verversen van de olie en de afgewerkte olie in een zinkputje. Zo was het vroeger, maar gelukkig zijn de inzichten nu beter bij milieuverontreinigen;
Blz. 40 Hasker Kriskrassen een voorlichtingsblad van de gemeente Haskerland. Door Sytze Blaauw en Tjerk Algera;
Het betreft het reilen zeilen van de gemeente Haskerland vanaf 1973 en bevat 13 nummers. Het eerste artikel gaat over de burgemeester en zijn wethouders. Verder een foto en de samenstelling van de raad. Ook komen de volgende zaken aan de orde: De opnamecommissie voor bejaardenhuizen, ophalen van grofvuil, straatcollectanten, vakanties van scholen, verhuuroverlegcommissies, huursubsidies, inentingen, bijstandverlening, reispapieren, boomfeestdag en zwembad ‘De Stiennen Flier’.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2022 Stg Ut Eigen Gea Joure

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief