Ut Eigen Gea Nr. 53 - 2022

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3452

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 53 - 2022

Beschrijving
Boeknr. GO-3452;
Blz. 2 Van de eindredacteur Freark Marten Ringnalda;
Een terugblik over de laatste 500 jaar. Jan Jacob Schaap in de praatstoel. Reacties van Rigtje Pasveer-de Jong uit Oudehaske op de artikelen in UEG. In Haskerhorne staat een voormalige moskee, die nu wordt gebruikt als schuur. Het boek van Jan Lammertsen ‘Trammen in Haskerland’ gaat ook over een omnibus van Joure naar Lemmer;
Blz. 5 Jan Jacob op de praatstoel. Door Freark Marten Ringnalda;
Jan Jacob Schaap is geboren in Broek op 21 februari 1929. 1929 is het jaar van strenge vorst. Broek was drassig en moerassig en naast de kerk stond de school. Jan ging in Joure naar de Chr. Mulo en kreeg zonder examen zijn diploma cadeau. Het was vlak na de oorlog. Na de Mulo bij vader in de kunstmest- en foeragehandel. Ook het verenigingsleven wordt beschreven evenals de Broekster kerk;
Blz. 17 In 1882 kwam de tram maar ook ….. de omnibus. Door Jan Lammertsen;
Jan Lammertsen heeft de Jouster Couranten geraadpleegd voor een reis door de tijd wat betreft de aanleg van spoorlijnen voor de tram door Haskerland. In 1880 werd daarvoor te Utrecht de Nederlandsche Tramweg Maatschappij opgericht en in 1968 reed de laatste tram door Joure. Ook de omnibus naast de tram was een bijzonderheid. De opzet van het boek is chronologisch;
Blz. 25 Inbraak bij “De Volharding” in Sint Nyk. Door Ron Postma;
Aan het eind van 19de en begin 20ste eeuw werden veel zuivelfabrieken gebouwd. Op zaterdagmorgen betaalde men de boeren contant uit. Het inbrekersgilde was ook hiervan op de hoogte en soms werden er kraken geplaagd. Na een klopjacht bij een inbraak in Sint Nyk werden op zaterdagmorgen met het vertrek van de eerste trein richting Wolvega twee man opgepakt. Het daar op volgende proces kreeg landelijke bekendheid en een gevangenisstraf van 4 jaar volgde;
Blz. 35 De verhalenverteller uit Ouster Nijega. Door Freark Marten Ringnalda;
Roelof Pieters de Jong verzamelt verhalen, zoals sagen, sprookjes, legenden en andere volksverhalen en slaat deze op in zijn geheugen. Zijn leven in het turfgebied bij Rotserhaule wordt uitvoerig beschreven en daar deed hij dan ook verhalen op, zoals ‘it spoek by it Nijegeatser tsjerkhou’ en ‘de wûndersnoek’. Roelof stierf in 1990 op 85-jarige leeftijd;
Blz. 47 Wassenaar Joure. Door Jan Oord;
Wiebe Oene Wassenaar komt in 1938 bij zijn vader in de smederij naast het hotel van Terrwisga. Beide eigenaren verkopen hun panden in 1988 aan de heer Speelman, die op de plaats van de afgebroken panden een nieuwe AH-supermarkt laat bouwen. Wiebe is overleden in 2012.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2022 Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief