Ut Eigen Gea Nr. 52 -2021

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3424

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 52 -2021

Beschrijving
Boeknr. GO-3424;
Blz. 02 Van de eindredacteur Freark Marten Ringnalda;
Inleidende tekst over zichzelf, buurman Age en de school te Doniaga als inleiding op dit nummer;
Blz. 03 Age op de praatstoel……. Door Freark M. Ringnalda;
Age Kramer, een laatste telg van de Libra-familie, het transportbedrijf, woont met zijn vrouw aan het Zuiderveldplantsoen te Joure in ‘Huize Libra’. Zijn levensloop en dat van zijn vrouw komt aan het eind van dit artikel aan bod en ook dat ze verhuisd zijn van de Vegelinsweg naar het Zuiderveldplantsoen. Het vrachtbedrijf had op ‘t Zand acht vrachtauto’s. De tweede WO verlamde het bedrijf en het vrachtvervoer stopte in september 1944. Na een oproep voor de arbeitseinsatz doken de chauffeurs en de vrachtauto’s onder. Na de oorlog kwam het bedrijf weer op gang. Er kwam een eind aan de samenwerking met DE en de concurrentie nam toe. In 1965 kwam er een eind aan het Jouster bedrijf;
Blz. 14 Haskerland-Thunnana Koppelgemeenten 1974-1978. Door Ben de Jong;
Marten van der Molen, Tonnie Teunissen en een medewerker van de Wereldwinkel organiseren in 1974 een bijeenkomst van zoveel mogelijke organisaties binnen de gemeente Haskerland. Het betreft een koppeling van een dorp in de Derde wereld aan een gemeente in het Westen. Er komt een koppeling met een organisatie in Sri Lanka. Van de gemeente is er brede steun en men stelt ƒ 4400,-- beschikbaar. Vele acties worden ondernomen ook met basisscholen. Echter het loopt niet altijd van een leien dakje en in 1978 wordt een mooi project onder de naam “Kontakt” afgerond;
Blz. 25 Inwijding van de nieuwe klok Oldeouwer met een artikel uit de Jouster Courant;
Op zaterdag 6 december 1952 wordt bij de klokkenstoel op het hooggelegen kerkhof de nieuwe klok ingewijd. Enige historie betreffende deze klokkenstoel ondersteunen het artikel in de JC van 12 dec. 1952;
Blz. 29 Een modelschool in Doniaga? Door Freark Marten Ringnalda;
Een ambitieus hoofdonderwijzer Jan Innes Visser verdient deze eer en dat met 10 leerlingen op die school. Na enige uitleg over het schooltje en zijn hoofdonderwijzer wordt zijn ideaal van een Volksschool uit de doeken gedaan. Zijn credo is “Aanschouwing is de grondslag voor alle onderwijs en zelfwerkzaamheid het beginsel”. Hij heeft 60 jaar in het onderwijs gewerkt en we kunnen hem met reden een ‘krasse knar’ noemen op zijn 82ste jaar;
Blz. 36 Herinneringen uit mijn vroegere jaren door Johannes Cornel, ± 2010. Bewerking van tekst en foto’s door Sytze Blaauw;
Het verhaal leest gemakkelijk en heeft betrekking op het Joure van rond de jaren 30 van de 20ste eeuw. De vele foto’s van Sytze geven duidelijke beelden bij het verhaal. Hij eindigt het verhaal met een spreekwoord: “de tiid hâldt gjin skoft”.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2021 eigen uitgave Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief