Ut Eigen Gea Nr. 51 - 2021

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3406

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 51 - 2021

Beschrijving
Boeknr. GO-3406;
Blz. 2 De jaren van J.C. Bloem in Sint Nicolaasga. Door Freark M. Ringnalda;
Jacques (Jacobus Cornelis) Bloem huurde een huis van de rooms katholieke kerk in de Kerkstraat nr. 23 en woonde daar enkele jaren met zijn vrouw Clara Eggink en zoontje Wim. Bloem was griffier in Lemmer en reisde elke dag op en neer met de tram van St. Nicolaasga naar Lemmer. Wandelingen in de omgeving brachten hen in Idskenhuizen waar hij een gedicht maakte op ‘Het oude kerkje’. Hij stierf in 1966 en op zijn grafsteen stonden de woorden: “Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij”;
Blz. 11 Een vliegenier vloog uit….. en keerde op z’n basis terug. Uit de JC van 1-6-1945;
Heije Schaper, geboren in Joure, werd vliegenier bij de Luchtmacht en week met een nieuw Fokker watervliegtuig uit naar Frankrijk en Engeland toen de Duitsers Nederland in 1940 bezetten. Vanuit Engeland werden vele vluchten gemaakt om konvooien te beschermen. Boven Ameland werd zijn vliegtuig in brand geschoten en werd hij uit zee opgepikt door de Duitsers. Tot 1945 zat hij gevangen en kon uit de handen van de Russen blijven. Na de oorlog keerde hij in Joure terug als officier-vlieger;
Blz. 14 ‘Nieuwe’ wapensteen familie Vegelin van Claerbergen. Door Piet Postma;
Het eerste boek ‘Gevelstenen in de vlecke Joure’ is samengesteld door Piet Postma en nov. 2020 aangeboden aan HWS. Dit artikel gaat specifiek over het wapen van Vegelins. Ook is er op 1 nov. 2020 een echte wapensteen door Piet Postma aan Museum Joure geschonken;
Blz. 17 Klasseboek St. Bonifatiusschool met levensverhalen van klasgenoten 1954-1960. Door Jan Huisman;
September 2017 kwamen de klasgenoten bij elkaar gekomen en naar aanleiding hiervan is een klasseboek samengesteld door Catharien Huitema en Henk Tolsma. Aandacht voor meesters, juffrouwen, een katholieke school, spelletjes en kattenkwaad. In de bijlage wordt de geschiedenis van de Sint Bonifatiusschool beschreven;
Blz. 26 Geeske Woudstra en Sietske de Boer: snelle schaatsers. Door Freark M. Ringnalda;
Geeske Woudstra kwam uit het dorp Dunegea en bleek op jonge leeftijd al goed te kunnen schaatsen. De korte baan van 160 meter was haar favoriet en daar won ze vele prijzen. Ook in Snikzwaag was er in 1956 een snel Friezinnetje: Sietske de Boer. De schrijver heeft als bron het boek van Snikzwaag en het artikel van Harrie de Vries uit Ut Eigen Gea geraadpleegd. Blz. 34 Kooiker Jan van der Zijl. Door Jan Lammertsen;
Hans Woudstra, een trouwe lezer van ons blad, attendeerde de schrijver op een bosje aan de Wildehornstersingel, waar een eendenkooi staat. Jan van der Zijl vertelt in dit artikel over zijn kooikerschap van de afgelopen jaren. Ook komt de geschiedenis van de eendenkooi aan de orde en dit gaat terug tot in de 19de eeuw;
Blz. 44 Grafkelder in de Hobbe van Baerdtkerk. Door Freark Marten Ringnalda;
Deze grafkelder is afgesloten door een steen van 2,25 bij 3,75 meter en met een dikte van 32 cm heeft een gewicht van 7 ton. In de grafkelder werden kisten bijgezet van de familie Van Baerdt. Via een aparte ingang kon men in de kelder komen. Na de brand in 1939 stond er water in de kelder en heeft men de overblijfselen verzameld en weer in de kelder geplaatst.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2021 Stichting Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief