Ut Eigen Gea Nr. 50 - 2021

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3387

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 50 - 2021

Beschrijving
Boeknr. GO-3387;
Blz. 02 Ut Eigen Gea in feeststemming! Door Freark M. Ringnalda;
Terugblik op 50 nummers van het blad ‘Ut eigen Gea’. Van Nr. 01 in 2004 tot Nr. 50 in 2021. Per kalenderjaar wordt gestreefd naar 3 nummers, maar in 2012 komt alleen Nr. 25 uit, omdat in dat jaar elke abonnee het boek: ‘Om niet te vergeten de oorlog 1940-1945 kreeg. In de loop van de jaren zijn er meerdere boeken uitgegeven, uiteraard voor een geschikte prijs;
Blz. 05 Schaatsers van weleer in (voormalig) Skarsterlân. Door Freark M. Ringnalda;
De gebroeders de Jong uit Snikzwaag, Sipke en Jolle en Sjoerd Zeldenthuis uit Joure. In een volgend artikel van Ringnalda komen de prestaties van Sietske de Boer en Geeske Wouda aan de orde;
Blz. 17 Earherstel foar master Jurjen. Door Ron Postma;
In 1889 wordt een Sint Nykster schoolmeester, Jurjen Rienks Zwaagstra, veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf wegens schriftvervalsing. De straf werd toen als disproportioneel beschouwd en in dit artikel worden de achtergronden nader belicht;
Blz. 28 Emile Roco, Joodse onderduiker in Oudehaske. Door Martijn van Dijk;
Dit artikel gaat over onderduikers in Friesland. De terugkeer van Joodse kinderen. Onderduiken in Gorinchem en Kortgene en Friesland als veilige haven. Emile Roco komt als negen jarig jongetje in een feestelijke sfeer terecht en belandt uiteindelijk in Friesland bij broer en zus Veenje in Oudehaske;
Blz. 31 Op zoek naar vergeten verzetsheld Herman Jongbloed. Door Martijn van Dijk;
Geschiedenis van Herman Jongbloed, die op 15 maart 1942 in Ned. Indië is overleden. Zijn jongste dochter Anke vertelt over haar ouders, Herman en Rika, die op 7 augustus 1928 op het gemeentehuis te Joure zijn getrouwd;
Blz. 37 Herinneringen van Greetje van der Spoel-Walvius: Logeren in Joure. Door Hanneke Staal;
Vele artikelen van Greetje zijn in UEG verschenen. Hanneke Staal heeft haar geïnterviewd en hier een interessant verhaal van gemaakt over haar logeerpartijen in Joure;
Blz. 47 Een lovenswaardig initiatief gerealiseerd. Door Jaap Halma;
Met de viering van 75 jaar bevrijding zou een monument worden onthuld ter nagedachtenis aan de bemanning van een Amerikaanse bommenwerper die in 1943 neerstortte in Doniaga. Corona echter gooide roet in het eten en werd de gebeurtenis uitgesteld. Hun toestel kreeg tijdens de terugreis een mankement en moest alleen de thuishaven zien te bereiken, echter Duitse jagers maakten hier een eind aan en het vliegtuig stortte bij Doniaga neer;
Blz. 50 Wandeling door Haskerland. Door Tjerk Algera/Sietze Blaauw;
Dominee Jacobus Craandijk, doopsgezind predikant, was een echte wandelaar. Hij heeft aan het eind van de 19de eeuw vele wandelingen door Nederland gemaakt. Zo ook door Joure, dat in dit artikel wordt beschreven. Een achttal boeken over deze wandelingen verschenen van zijn hand. Uiteraard zoekt hij ook contact met de doopsgezinde predikant Feico Born;
Blz. 58 Herdenking van een dappere buitenlander in Sintjohannesga. Door Freark M. Ringnalda;
Martinus Harmsma is bij de herdenking van Richard Jung op 15 april 1946 op de begraafplaats van Sint Johannesga. Harmsma spreekt enkele woorden van waardering uit over Richard Jung, die sneuvelde bij gevechten in Scharsterbrug.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2021 HWS Stichting Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief