Ut Eigen Gea Nr. 48 - 2020

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3366

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 48 - 2020

Beschrijving
Boeknr. GO-3366;
Blz. 02 Van de eindredacteur. Door Freark Marten Ringnalda;
De verkoop van het boek ‘Om niet te vergeten……De oorlog 1940-1945’ t.g.v. 75 jaar vrijheid in 2020 ging geweldig goed. Zelfs een tweede druk was nodig. Er werden sponsors gezocht en gevonden en zo konden de basisscholen een exemplaar ontvangen;
Blz. 04 Myn mimerij oer 15 en 17 april 1945. Hoe wie de befrijing by ús. Troch Freark Marten Ringnalda;
De flagge moat út, want it is 75 jier lyn dat de Jouwer befrijd wurde. “Der sa gau mooglik út, mei syn allen”, sei de dûmny. Yn sân hasten fleach al it folk de tsjerkedoarren út. Dat wie wat doe;
Blz. 11 Geneeskrachtige kruiden in Joure gekweekt en tot extract bereid. Door M.R. v.d. Spoel-Walvius;
De bereiding van het gezegende distel extract. Laurierkers- en rozenbladeren. Apotheker Arnoldus Plechelmus Bloemen te Sneek. Ook bij de firma Wijbren Krijns werd geneeskruid gekweekt;
Blz. 18 De ‘Troubelen’ van het jaar 1748 (deel 2). Door Ron Postma;
Dinsdag 4, woensdag 5 en zaterdag 8 juni gingen gecommitteerden naar Leeuwarden om over ‘van pacht naar quotisatie’ te spreken. Reizen in die tijd van Langweer naar Leeuwarden ging per trekschuit. Reizen per koets was vaak veel sneller. Jonker Johan Vegelin, een echte burgervader;
Blz. 28 Herinneringen uit mijn jeugdjaren. Door Johannes Anne Cornel (1921-2014);
Zijn verhaal gaat over het bewoonde gedeelte van Joure. Hijzelf was timmerman en kende elk huis en de bewoners. Het is een onderhoudend verhaal met veel toegevoegde oude foto’s van Joure;
Blz. 39 De tragiek van de eerste Huisman. Door Jan Huisman;
Joure kent veel families Huisman, zoals de groenteboeren Gorrit en Bernardus. De kolenboeren Bertus en Hennie, de drankenzaak van Willem en de winkel in elektrische apparaten en witgoed van Bernardus. Het zijn katholieke families, die afstammen van Dirk Hendrik die in 1812 de achternaam ‘Huisman’ aannam;
Blz. 46 Uit de archieven komen de verhalen……. Door Hanneke Staal;
Het gaat grotendeels over de destijds bekende firma Wijbren Krijns & Co, boomkwekerij en chicoreifabriek te Joure. In 1928 werd de boomkwekerij van voorheen Wijbren Krijns opgeheven.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2020 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief