Ut Eigen Gea Nr. 47 - 2020

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3365

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 47 - 2020

Beschrijving
Boeknr. GO-3365;
Blz. 02 Voorwoord/JC1918. Door Freark Ringnalda / redactiesecreatris;
Berichten in de Jouster Courant ten tijde van de Spaanse griep in 1918. Jouster kermis gaat niet door, 800 lijders aan griep. In Oosterhaule helft van bevolking ziek. Sint Nicolaasga, scholen oorzaak besmettingen en daardoor sluitingen. Terhorne, jeugdige echtparen overlijden;
Blz. 06 Jappie Pasveer in Oost-Indië. Door Freark M. Ringnalda;
Jappie Pasveer, geboren in Nijehaske, bouwt eigen huis in Oudehaske. Timmerman bij Noppert. Vertrek in 1947 naar Indië als ziekenverpleger. Lange bootreis met de Volendam. Als ziekenverpleger behandelen van schotwonden en tropenkolder. Is in 1953 getrouwd met Stien Jager. Jappie Pasveer al meer dan 70 jaar veteraan;
Blz. 19 Geneeskrachtige kruiden in Joure gekweekt en tot extract bereid (deel 1). Door M.R. v.d. Spoel-Walvius;
In 1820 een veldje met paardenbloemen in de tuin van Wijbren Krijns om er een extract van te trekken. Men wilde ze alleen vers uit de grond. Medicijnen waren nodig voor de koorts in 1826. Ook het geneeskruid, de gezegende distel werd verbouwd in Joure en verwerkt door apotheker Bloemen in Sneek;
Blz. 28 De bouw van de Brug. Door Ben de Jong;
De Brug, een verenigingsgebouw van de Hervormde Kerk te Joure, gebouwd door Duitse jongeren in 1961 als ‘Aktion Sühnezeichen’ voor het leed dat de nazi’s hadden aangericht. Hun verblijf was bij de ‘Oorsprong’ in Sint Nicolaasga. De meeste jongeren kwamen uit Berlijn of omgeving;
Blz. 38 Het dorp Sintjohannesga. Door Alle Mulder;
Het dorp is ontstaan in de tijd van ontginningswerkzaamheden en verveningen. Alle Mulder beschrijft in vogelvlucht het ontstaan vanaf de 16de eeuw tot heden;
Blz. 42 De “Troubelen” van het jaar 1748 (deel 1). Door Ron Postma;
In 1748 woei er een revolutionaire wind over de Nederlandse gewesten. In Haskerland en Doniawerstal waren de broers Assuerus en Johan Vegelin van Claerbergen grietman. Het pachtersoproer van 1748 kwam door opgekropte volkswoede. Er volgden veel vernielingen en woedeuitbarstingen naar belastingpachters, opzichters, regenten en grietmannen;
Blz. 49 Van eenvoudig geboortehuisje naar museumstuk. Door Hanneke Staal;
Het arbeidershuisje in Idskenhuizen werd de bakermat van Egbert Douwes toen hij in 1723 geboren werd. Hij trouwde met Akke Thijses uit Joure en begonnen een winkel in koloniale waren ‘De Witte Os’. Het geboortehuis is in 1980 afgebroken en weer opgebouwd in de tuin van Museum Joure, zij het in aangepaste vorm.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2020 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief