Ut Eigen Gea Nr. 46 -2019

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3322

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 46 -2019

Beschrijving
Boeknr. GO-3322;
Blz. 2 Bouwbedrijf Van der Werf St. Nyk. Door Freark M. Ringnalda;
Het bouwbedrijf is begin 1908 begonnen en door een faillissement in 2013 kwam daar een eind aan. Dit was een grote ramp voor de timmerlieden in St Nyk en het hele dorp, want vele verenigingen werden door hen gesponsord. In het artikel wordt een opsomming gegeven van de verschillende bouwwerken, maar ook de besturing en modernisering worden genoemd. Harry van der Werf heeft veel materiaal voor dit artikel aangeleverd;
Blz. 25 Sanatorium Joure. Door Jan Lammertsen;
Herema State als woning leek aan het eind van 19de eeuw hetzelfde lot te moeten ondergaan zoals vele states en stinsen in die tijd, sloop en afbraak. In 1905 was het plan om er een gemeentehuis van te maken. De overheid deed in die tijd niets aan de bestrijding van TBC, vandaar een vorstelijk aanbod van het echtpaar Driessen om Heremastate als volkssanatorium beschikbaar te stellen. De kosten voor verbouw en inrichting werden begroot op ƒ 50.000. H.M. koningin-moeder heeft een bijdrage toegezegd en de plannen worden ten uitvoer gebracht. In 1910 vindt de opening van het Santorium plaats. De geuite bezwaren van vochtige grond, een scheepswerf in de buurt, een olieslagerij en een tabaksfabriek maken dat men op zoek gaat naar een nieuwe locatie;
Blz. 38 De Jiskenhuster roggemole. Door Ron Postma;
Net als in Sint Nyk stond er ook in Idskenhuizen een korenmolen. Ook hier een overzicht van de verschillende molenaars en hun wederwaardigheden;
Blz. 49 Gaasterland-Joure. Door Tjerk Algera;
In het Nieuwsblad van Friesland van 1929 stond een artikelenserie van Meester Age Haringsma over de Gaasterlandsche Woensdag. Nummer 9 ging over De Joure dat een stuk van Gaasterland is. Aan de hand van verschillende onderzoeken en bevindingen werd dit gestaafd. De zandrug die van Gaasterland naar Joure loopt is een belangrijke. Ook de spinden, kasten, klokken en Ossen steunen zijn pleidooi;
Blz. 54 Van de Redactie. Door Freark M. Ringnalda;
De hoofdredacteur, Freark Ringnalda, gaat in op enkele vragen van abonnees. Zoals ds. Van Wessem, het boek een Rijk bezit en een lepeltje dat een abonnee niet thuis kon brengen;
Blz. 55 Boek Patrimonium. Door Jan Lammertsen;
Aandacht voor het boek ‘Het wel en wee van Patrimonium Woningbouw Joure’, dat bij het afsluiten van een abonnement gratis is te verkrijgen;
Blz. 56 Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Door Jaap Halma;
Op blz. 56 een foto van de ‘Bijzondere Vrijwillige Landstorm’ met de namen van leden. Foto van voor de tweede WO.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2019 Stg Ut Eigen Gea Joure

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief