Ut Eigen Gea Nr. 45 - 2019

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3317

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 45 - 2019

Beschrijving
Boeknr. GO-3317;
Blz. 2 Ds. A.A. van Wessem: een predikant die Joure lang trouw bleef. Door Freark M. Ringnalda;
Deze predikant die 26 jaar in Joure stond en wel van 1917 – 1943. Hij wordt vergeleken qua diensttijd met andere predikanten in Joure. Het gezin van de dominee woonde aan de Midstraat, nu de Flecke naast een kapperszaak. Vele predikanten heeft hij hier meegemaakt en begeleid. De brand van de kerk in 1939 was wel het meest ingrijpende. Na een langdurige ziekte overleed hij op 70-jarige leeftijd en is op de begraafplaats Westermeer ter aarde besteld;
B;
lz. 20 De Sint Nykster roggemole. Door Ron Postma;
Het wapen van Friesland in Sint Nyk is ooit de plaats geweest van een roggemolen. Op een kaartje uit de atlas van Schotanus (1718) staat deze aangegeven als KoornMolen. Daarna volgt een overzicht van de verschillende molenaars. In 1757 machtigen de Friese Staten Pierius Binkes om de molen op te kopen en deze af te breken;
Blz. 31 Friezen, betrokken in de slag bij Waterloo. Door Tjerk Algera;
Vele Friese jongemannen hebben dienst gedaan in het leger aan het eind van 18de en begin 19de eeuw. Napoleon probeerde via een ontsnapping zijn macht weer te laten gelden. Er zijn twee boeken waarin een paar soldaten uit Friesland worden beschreven uit die tijd. Ten eerste Gerlaces Buma, beschreven door familie. Deze Buma, wel een held, kwam niet voor een Willemsorde in aanmerking, terwijl een andere Fries Jannes van Wijk deze wel kreeg. Jannes, later in dienst van de grietenij, ligt begraven op Westermeer;
Blz. 41 Kopergieterij Keverling: een stukje geschiedenis met een wens. Door Hanneke Staal;
Dit artikel bevat het verhaal van Petrus Sijbrandus Keverling. In 1854 was hij als zestien-jarige de enige erfgenaam. Hij besluit een kopergieterij te beginnen. In 1911 bouwt men een nieuw fabriekspand met op de gevel Metaalwarenfabriek v/h Keverling & Co. Momenteel wordt op de studiezolder van het museum gewerkt aan het uitzoeken van de bedrijfsgeschiedenis;
Blz. 46 Van chalet naar flat, de geschiedenis van Ter Huivra. Door Jan Lammertsen;
In dit artikel een overzicht van de gebouwen op het terrein van Ter Huivra. Het begint in 1864 met een chalet voor een Vegelin van Claerbergen. Na de tweede WO koopt het Friese CBTB het pand en bouwt er een Huishoudschool, maar deze is ook geen lang leven beschoren als men verschillende schooltypes bij elkaar brengt dan wordt de school afgebroken om plaats te maken voor een flat. Het parkje is nu toegankelijk voor het publiek met in het voorjaar vele voorjaarsbloemen;
Blz. 48 Namens de redactie: geen bericht is goed bericht! Door Freark M. Ringnalda;
De hoofdredacteur van UEG spreekt zijn waardering uit dat er niet negatief op het blad wordt gereageerd en vindt één artikel in het Fries verantwoord.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2019 Stg Ut Eigen Gea Joure

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief