Ut Eigen Gea Nr. 44 - 2019

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3302

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 44 - 2019

Beschrijving
Boeknr. GO-3302;
Blz. 2 “Fen Fryske Groun” was in 1937 op de Nutsbaan in Joure. Door Freark Marten Ringnalda;
Een geïllustreerd weekblad voor het hele gezin met o.a. in dit nummer een serie foto’s over de landdag van de Bijzondere Vrijwillige Landstormdag te Joure. Deelnemers waren gezagsgetrouwe vaderlandslievende burgers, die hun vaderland wilden beschermen tegen verkeerd nationalisme en tegen het gevaar van het communisme. De mannenbroeders staan pal voor orde en recht. Bijeenkomsten met bekende sprekers en uitspraken zoals “Aldfears erf wy weitsje oer dy”;
Blz. 10 De W.I.H.-tramreis naar Appelscha. Van de Redactiesecretaris;
In een Jouster Courant van 1937 een tramreis naar Appelscha met de winkeliersvereniging Winkeliers, Industriëlen en Handelaren (WIH). Dit dagje uit wordt uitvoerig beschreven;
Blz. 12 Namens de redactie een paar vragen. Door Freark Marten Ringnalda;
Oproep tot werving van nieuwe abonnees en uitleg over de samenstelling van de artikelen. Ook het Fries wordt genoemd als taal en hoe men daarover denkt;
Blz. 13 Inhoudelijke reacties. Door Freark Marten Ringnalda;
Sjoerd Wiersma bracht met zijn wasserijauto een Joods echtpaar halverwege 1944 naar hun tweede onderduikadres, een zolderkamertje op ’t Zand. Niemand wist hiervan behalve enkele familieleden van het hoofd van de Hervormde school. Verder een oproep om gegevens over dominee Van Wessem;
Blz. 16 De earste tsjerke fan Sint Nyk. Door Ron Postma;
Een veronderstelde tekening van het eerste kerkje in Sint Nyk door Jacobus Stellingwerf uit 1723. Tekening van de omgeving van Sint Nyk uit 1718 in de atlas van Schotanus. Verdere uitleg over dit kerkje en zijn verval en de verkoop via boelgoed in 1720. Ook wordt de nieuwe kerk genoemd, die tegenwoordig wat minder centraal staat als vroeger;
Blz. 28 Groenteveiling Joure. Door Jan Lammertsen;
Tuinbouw is in Joure in vroegere jaren altijd een bron van inkomsten geweest en gaf werkgelegenheid aan veel tuinmannen. Ook de glascultuur heeft hieraan meegewerkt. Maar nu moeten de producten nog verkocht worden. In 1932 kwam er een verzoek om de producten zelf te verkopen en niet naar Sneek te transporteren. De heer van der Ende, groentegroothandelaar stelde zich daarvoor garant en er kwam een veilinggebouw aan ‘It Hurdspytsje’. Door een samenzwering van vier kooplieden werd toch weer veel groente naar Sneek gebracht en luidde dat het einde van de groenteveiling in;
Blz. 43 Een leven van de Pottenbakkerssteeg naar het Skûtsje. Door Hanneke Staal;
Nico en zijn broer Wiebe de Vries wonen aan de Pottenbakkerssteeg en zijn beide ongetrouwd. Bij diverse bedrijven in Joure gewerkt als timmerlieden. Ze zijn erg handig en kunnen alles maken. Wiebe begint aan de steeg als botenbouwer en hij en zijn broer bouwen BM’ers, die erg in trek zijn. Nico en zijn broer Wiebe verhuizen in 1987 naar een seniorenwoning aan het Skûtsje.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2019 Stg Ut Eigen Gea Joure

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief