Ut Eigen Gea Nr. 43 - 2018

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3276

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 43 - 2018

Beschrijving
Boeknr. GO-3276;
Blz. 2 Een Snikzwaagster om útens. Door Freark Marten Ringnalda;
Anneke Speelman uit Snikzwaag heeft aantekeningen gemaakt van het drama waarbij haar vader in 1943 het leven verloor en beschrijft haar leven als kind in Snikzwaag. Freark Ringnalda heeft deze aantekeningen bewerkt en dat geeft een idee van het leven van een dorpskind na de tweede WO. Anneke hoopt eens terug te keren op een gereserveerd plekje bij ouders en grootouders;
Blz. 22 Joure van klokkast naar ameublement. Door Bram van Echt;
Christelijk weekblad De Spiegel had altijd interessante artikelen over een stad en land. Zo ook in 1951 over Joure toen Bram van Echt het Joure van toen met zijn eigenaardigheden beschreef. Aandacht voor de scheepvaart, stoomtram, Jouster Merk. Door massaproductie is veel van het ambachtswerk verloren gegaan. Wel zijn er nu meubelfabrieken, een veranderde voorzetting van het klokkenkasten maken. Andere industrieën zijn die van trouwringen, achterlichtjes. DE met koffie, thee en tabak;
Blz. 32 De Jouster klokken. Door Tjerk Algera;
De R.K-kerk zou nieuwe torenklokken krijgen, maar door de oorlog ging dat niet door. De klokken werden bij de gieter, toen de Duitsers die wilden vorderen, in de tuin begraven en na de oorlog weer opgegraven en alsnog in Joure afgeleverd;
Blz. 35 Glascultuur en Groenteveiling in Joure. Door Jan Lammertsen;
De tuinbouw in Joure liep achter en men liet zich informeren over de Glascultuur. Dat deze cultuur niet vanzelf van de grond kwam spreekt voor zich en geld voor de realisatie kwam deels van de gemeente. Echter in 1951 kwam de proeftuin De Glascultuur kwam in financiële moeilijkheden en er werd een liquidatie uitgesproken;
Blz. 46 Wyldehoarnster Oantinken. Door Huitema;
Huitema schreef in de Friese Taal een gedicht over de Wildehornstersingel. Dit gedicht was overgenomen uit de Jouster Courant van mei 1952;
Blz. 48 Erratum. Door redactie.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2018 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief