Ut Eigen Gea Nr. 42 - 2018

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3273

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 42 - 2018

Beschrijving
Boeknr. GO-3273;
Blz. 2 Na 40 jaar gesteggel eindelijk algemeen kiesrecht (deel 2). Door Freark M. Ringnalda;
Vervolg op het vorige artikel over kiesrecht. Dit artikel is ingedeeld in : De nieuwe Haskerlandse raad. Voorschot aan Patrimonium. Nieuw hoofd in Haskerdijken. Nieuwe Raad in Doniawerstal. Herhalingsonderwijs voor schoolverlaters. Algemeen kiesrecht voor vrouwen 1920. Pieter Cort van der Linden, redder in nood. De Pacificatie;
Blz. 6 De Headammen. Door Ron Postma;
De Headammen, een stuk weg van een kilometer, tussen Sint Nyk en Dunegea was voor Waling Dijkstra de aanleiding voor een spookachtige verhalenbundel. Verder geeft het artikel informatie over het ‘Skarlân oan de Headammen’. De ‘Benefisjaalboeken (1543) en ‘it Tsjerkelân’. ‘Dunegea, tusken Tsjûkemar en Sleattemermar’;
Blz. 13 De protestantse kerk in Sint Nicolaasga. Door Jan Kuijper;
Tot 2011 was dit de Hervormde Kerk. In dit artikel een aantal items: Geschiedenis. Restauratie 2004-2011. Allerlei ontdekkingen. De Peiwand 2010. De oude kerk. Bouw nieuwe kerk. Afwerking. Overige zaken. Er is een boek uitgegeven met nog meer informatie;
Blz. 24 Boerderijbrand Thae Heida te Zuid-Broek. Door Klaas Heida;
Klaas Heida, een boerenzoon uit Broek heeft in 2017 geschreven over zijn leven. Als kind maakte hij de brand van de boerderij en de dood van vee en paarden mee. Daarna de opbouw van de boerderij en het huis. In de oorlog waren er twee onderduikers;
Blz. 29 De Latijnse school, de Franse school en de Tekenschool. Door Jan Huisman;
Een drietal verschillende scholen in Joure door de eeuwen heen. De Latijnse school als vervolg op de kleine of lagere school. Meestal kinderen van invloedrijke burgers en rijke boeren. Rond 1800 onderwijsvernieuwing met een eenheidsstaat en een centrale regering in Den Haag. Kerk en school worden gescheiden. De Tekenschool was bedoeld voor beroepsonderwijs en ondergebracht in villa Jamja;
Blz. 36 Honger evacué. Door Ruurd Stuiver;
Jan van Alphen verbleef voor vier maanden in 1945 in Ouwsterhaule. In 2017 bezocht hij Ouwsterhaule nogmaals en herkende veel in het dorp. Zijn bevindingen heeft hij opgeschreven en deze worden in dit artikel uit de doeken gedaan. Pier Schaap, een 103-jarige, kan het zich nog goed herinneren;
Blz. 42 Uit het notulenboek van: Leesgezelschap ‘Ons Genoegen’ te Oudehaske, 1924-1943. Door Hanneke Staal;
Uit deze notulen heeft de schrijfster van dit artikel een tijdsbeeld gehaald dat voor de lezer van nu interessant is. Het was een liberaal gezelschap zonder dames dat zich met de openbare school verbonden voelde;
Blz. 52 Uit de beste burgerij gecoren. Door Rendell de Jong;
Rendell de Jong, een Utrechtse professor, heeft onderzoek gedaan in de notulen en geschriften van de Hervormde Kerk en de burgerlijke gemeente te Joure over de ontwikkeling van Joure vanaf de 16de eeuw. Een aantal items heeft hij beschreven zoals: De achtergrond van de grietenij Haskerland, olicharisering in stad en platteland. De Flecke Joure met bijzondere ontwikkelingen in de 17de eeuw. Volmagten na de 17de eeuw met opvolging en de sociaal-economische positie. De volmagten van Joure en hun relatie tot de grietman en andere bestuurders van Haskerland.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2018 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief