Ut Eigen Gea Nr. 41 - 2018

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3259

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 41 - 2018

Beschrijving
GO-3259;
Blz. 2 Na zo’n 40 jaar gesteggel eindelijk algemeen kiesrecht. Door Freark M. Ringnalda;
Het Algemeen Kiesrecht kwam er in 1917. Colijn schreef vanuit zijn verblijf in Moskou aan Kuyper indien er niet gelijktijdig ook een gelijkstelling van openbaar en christelijk onderwijs kwam. Verder aandacht voor de plaatselijke politiek in Haskerland en Doniawerstal;
Blz. 9 1888 Boer en suvel op Haskerdiken: foar of tsjin fernijen. Door Hans de Boer;
De Hollandse boter viel in het buitenland niet meer zo goed in de smaak als de boter uit Denemarken en Noord-Duitsland. Het proces van bereiding was veranderd en daardoor een zoetere smaak. Dat het aanpassen van de bereiding van boter niet altijd eenduidig was moge blijken uit de vele verbouwingen van boerderijen en het bouwen van boterfabrieken;
Blz. 16 Zondagsschool ‘Het Mosterdzaadje’ STOBBEGAT. Door Henk Meester/Tjerk Algera;
Jan Jans Klaren laat een kasboekje na van de jaren 1898-1910 met gegevens over de zondagsschool in Stobbegat. Deze zondagsschool werd in de school van Stobbegat gehouden en Jan Jans Klaren onderwees als leider de jeugd van 1898 tot 1928;
Blz. 25 Tafal bestiet net. Door Jan de With;
Alle Hettinga, een kaasmaker in het buitenland is in een vorige UEG ter sprake gekomen en in dit artikel komt hij nogmaals voor in het levensverhaal van Pier de Jong. De kontakten tussen Pier de Jong en de familie Hettinga zijn erg hartelijk te noemen;
Blz. 30 Huisvlijt in Joure. Door Tjerk Algera;
In het Joure van 1949 deed men blijkbaar aan huisvlijt, vandaar een medaille voor deze bezigheden. In de Jouster Courant komen we de uitslagen van een Bloemen- en Huisvlijttentoonstelling tegen. Deze tentoonstelling werd door ruim 1300 personen bezocht in Hotel Terwisga;
Blz. 36 Sint Antoon gasthuis te Joure. Door Arjen de Ree;
Vanaf de tweede helft van de 15de eeuw stond in Joure een Sint Anthoon Gasthuis kapel welke bij het Sint Anthoniusbroederschap van Westermeer behoorde. Op het naastgelegen kerkhof is in 1874 een Burgerschool gebouwd. Ook is de kapel afgebroken en de stenen werden elders gebruikt;
Blz. 40 Woningbouw Joure, Patrimonium na 1940. Door Jan Lammertsen;
Patrimonium, een woningbouwvereniging aan de huidige EAB-straat werd bestuurd door een bestuur. In dit artikel beschrijvingen van een jubileum in 1945, een boottocht met Patrimonium, een Buurtavond, elektrificatie, een brugje dat weerkeerde, achterstallig onderhoud, 25 jaar bestuurslid, afscheid H.J. Ferwerda, verhuur veilingterrein, verbeteren achtertuin, woningverbetering, einde en afbraak van woningen;
Blz. 53 Gemeenteverslag van Haskerland 1853. Door Hanneke Staal;
Dit verslag van 1853 met hoofdstuk 14: Ambacht – Fabriek – Nijverheid;
Blz.40 Woningbouw Joure Patrimonium na 1940, door Jan Lammertsen;
Blz.53 Gemeenteverslag van Haskerland 1853, door Hanneke Staal.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2018 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief