Ut Eigen Gea Nr. 39 – 2017

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3227

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 39 – 2017

Beschrijving
Boeknr. GO-3227;
Blz. 2 Een Krasse Knar in Vegelinstatie. Door Freark M. Ringnalda;
Sipke Beetstra uit Joure overleefde ternauwernood 10 mei 1940. Sipke werd in april 1939 gemobiliseerd en moest zich melden op het kamp ‘de Harskamp’. Ze moesten een brug bij Coevorden bewaken en als de vijandelijke troepen zouden komen dan moesten ze een brug opblazen. Toen het werkelijkheid werd hebben ze vier uur standgehouden voordat ze zich overgaven en als krijgsgevangen werden meegenomen. Het was een traumatische ervaring voor Beetstra;
Blz. 18 Meer over de Jouster Cichorei. Door M.R. v.d. Spoel-Walvius;
Uit cichoreiwortels kon men koffiesurrogaat maken. De productie hiervan heeft bestaan van 1814 tot 1910 bij Joure. We komen hierbij de naam tegen van de firma Wijbren Krijns. Men gebruikte een klein machientje om het cichoreizaad te zaaien. Uit zaadtrommeltjes werd een veld ingezaaid en met een harkje sloot men de voren die daarna werden aangetrapt. De latere wortels moesten worden gewassen. Op een droogvloer werden kleine stukjes wortel gedroogd. Daarna nog malen en het poeder in zakjes voor de verkoop;
Blz. 32 De Jouwer by âlds: Baas boven baas. Door Piet Rigter van der Zee †;
Artikelen over het oude Joure werden ons nagelaten. Van der Zee schreef ze aan het eind van de vorige eeuw voor de Jouster Courant;
Blz. 38 Alle Hettinga, in tsiismakker om útens. Door Tjerk Algera;
Willemke de Wrede, een dochter van Anne Teyes de Wrede trouwt met Alle Cornelis Hettinga. Alle hield van een avontuurlijk leven en kwam door zijn beroep als kaasmaker op verschillende plaatsen in de wereld. Willemke beschrijft dit op 78-jarige leeftijd, Alle is dan al overleden. Ze maken de Spaanse burgeroorlog mee, evenals de tweede wereldoorlog, maar moeten in 1944 voor de Russen vluchten. Ze woont in 1975 in Miami bij haar twee zoons;
Blz. 44 Sneupen door het familiearchief Van Eysinga -Vegelin van Claerbergen. Door Hanneke Staal;
Boeiend voor ons is het leven van deze families in Doniawerstal en Haskerland. Het archiefboek geeft ons informatie over het 60 meter lange archief. Hanneke Staal neemt de letterlijke tekst over voor de toegang van willekeurige stukken;
Blz. 48 Van de redactie. Door redactiesecretaris.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2017 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief