Ut Eigen Gea Nr. 38 – 2017

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3226

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 38 – 2017

Beschrijving
Boeknr. GO-3226;
Blz. 2 Een verduidelijking n.a.v. “Een onthulling”. Door Freark Marten Ringnalda;
De foto van een artikel in UEG 35 vraagt om nadere uitleg. De foto is genomen aan de voorkant van de boerderij van Wierdsma. Het jongetje met zwart haar is een Joods onderduikertje. Martinus en zijn vrouw kregen twee zoons, waarvan de oudste zijn dienstplicht in Indië vervult en daar ook de dood vindt. Martinus heeft armoede gezien en wordt volgeling van Domela Nieuwenhuis en raadslid voor de PvdA in Haskerland en nog later wethouder;
Blz. 8 De pastoors van de r.k. parochie te St. Nicolaasga. Door Piet Postma;
Ook voor r.k.-parochie te Sint Nyk verzamelde Piet Postma de gegevens van de pastoors. Het begon in 1691 met Christoffel van der Heyde en eindigt net als in Joure met pastoor Henricus Nota vanaf 2003;
Blz. 19 In Stomboattsjinst, in minskelibben. Door A. Vleer/Tjerk Algera;
Ut Eigen Gea is van oorsprong een blad van de Cultuurraad van Doniawerstal. De heer Vleer schreef hierin een artikel als beheerder van de bibliotheek en was redactielid van het tijdschrift. Het artikel beschrijft de stoombootdienst die vanuit Langweer naar Sneek en Leeuwarden voer. Sjoerd Alberts Bakker gaat een gesprek aan met dhr. Vleer en het resultaat is in dit artikel te lezen;
Blz. 30 Woningbouw Joure ca. 1875-1940, deel 3. Door Jan Lammertsen;
De fraude, genoemd in deel 2, wordt vervolgd en op 7 april 1927 een faillissement voor dhr Wester dat het bestuur krijgt ongeveer 1200 gulden en zal hiermee opnieuw het onderhoudsfonds vormen. Op 17 augustus 1945 stort Wester het laatste deel van zijn schuld en heeft dan aan zijn verplichting voldaan. Het verhuren van woningen was een bestuursaangelegenheid en hierin had de voorzitter een grote stem;
Blz. 37 De Jouster Toer. Door Hanneke Staal;
In vogelvlucht langs een aantal wederwaardigheden uit zijn lange geschiedenis. Het begint met de bouw en degenen die het bouwden. Dan komen de klokken in de toren aan bod. Het torenuurwerk dat nu in het museum te pronk staat. Het carillon van 37 klokken geschonken door DE. Het wapen van Joure met zijn korenschoof, 6 eikels en als kroon 3 bladeren en 2 parels;
Blz. 45 REÜNIE “De meisjes” in Museum Joure. Door Henk Hoekstra.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2017 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief