Ut Eigen Gea Nr. 37 – 2016

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3189

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 37 – 2016

Beschrijving
Boeknr. GO-3189;
Blz. 2 De dochter van Geert Knol. Door Freark Marten Ringnalda;
Geert Knol, geboren te Stiens op 12 november 1914 was een geliefd politieman in Joure. Zijn dochter Wietske, nog maar anderhalf jaar oud toen haar vader in 1944 door de Duitsers werd vermoord. Hij had veel contact met dokter Osinga, als hoofd van de landwachters. Osinga bedreigde hem als hem iets zou overkomen en Knol kon een liquidatie voorkomen, maar werd in augustus 1944 zelf gearresteerd en weggevoerd. Zijn laatste rustplaats is op de begraafplaats in Loenen;
Blz. 9 Heilige Matthaeus. Door Theo Huisman Mzn;
Huisman laat d.m.v. geschriften en overleveringen zien dat de naam Matteüs in de loop van de eeuwen op verschillende manieren is geschreven. Heilige Mattheus is de naamgever van de R.K. Kerk te Joure;
Blz. 12 Wytse Hoekstra, een markante burgemeester. Door Jan Huisman;
Van 1950 tot 1972 is Wytse Hoekstra burgemeester van Haskerland. In de oorlog komt hij in verzet tegen de Duitsers. Hij komt als gijzelaar in Sint Michelsgestel en kan gefusilleerd worden bij verzetsdaden. Tot het eind van de oorlog is hij ambteloos burger. Bij zijn sollicitatie naar Haskerland wordt hij op grond van politieke verhoudingen benoemd. Als VVD’er zou hij door de christelijke partijen geen benoeming hebben gekregen. Als bestuurder heeft hij vele wederopbouwplannen gestimuleerd en stond daarbij dichtbij het wel en wee van de Jousters. In 1972 gaat hij met pensioen en wordt geroemd om zijn doortastendheid;
Blz. 21 Een toekomst in duigen, door de oorlog. Door Hielke Heeringa;
Evert Hogeboom, winkelier-grossier te Joure in de Midstraat, tegenover de R.K. Kerk. Momenteel het pand van Trekpleister. Zoon Hendrik (Henny) heeft een duidelijke antipathie tegen de Duitsers. Henny wordt gedwongen voor tewerkstelling in Duitsland en in 1944 gevangengezet in Halle. De familie verneemt pas in 1947 via het Roode Kruis het droevige bericht van zijn overlijden;
Blz. 26 De pastoors van de St. Matteüsparochie te Joure (vanaf 1639). Door Piet Postma;
Piet Postma geeft ons in 2016 inzicht in namen en werkzaamheden van de pastoors te Joure. Van de eerste pastoor, Robertus Verplancken (1639-1642) tot de laatste Henricus Nota vanaf 2003;
Blz. 34 Het z.g. “Dorpshuis “ te Oosterhaule. Door Ruurd Stuiver;
In Oosterhaule waren huizen die van het dorp waren en dorpshuizen werden genoemd. Deze huizen werden verhuurd aan een particulier of aan een armbestuur. Stuiver geeft een overzicht van de bewoners van een dorpshuis in Oosterhaule. In 1971 kocht Jelte Quartel de woning en deze wordt in 2016 nog steeds door de familie Quartel bewoond;
Blz. 42 Burgerlijk Armbestuur in Haskerland 1854-1912. Door Hanneke Staal;
In de Torenstraat van Joure stond vanaf 1837 een Armhuis en het werd bewoond door mensen met problemen zoals ziekte, geen werk of ouderdom. Besturen van armenzorgen kwamen meestal uit de elite en dat werkte statusverhogend. In 1854 komt de eerste wet voor het Burgerlijk Armbestuur (BA). In artikel 21 een liberale gedachte, zo min mogelijk hulp van de staat. Totaal zijn er 78 artikelen;
Blz. 48 Van de redactie. Door redactiesecretaris.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2016 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief