Ut Eigen Gea Nr. 35 – 2016

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3108

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 35 – 2016

Beschrijving
Boeknr. GO-3108;
Blz. 2 Een onthulling? Gebeurtenis in WOII bij de boerderij van Martinus Harmsma? Door Freark Marten Ringnalda;
Martinus Harmsma veehouder onder Joure in de Haskerveenpolder. Er werd over een gerucht van een geheimzinnige trieste gebeurtenis gesproken. Heije Schaper genoemd om verdachte personen naar Engeland te brengen. Politie Oenema meldde dit aan zijn baas. Ook een onderduiker van 7 jaar komt ter sprake, die na de oorlog met zijn ouders naar Canada emigreert en van wie een geschreven verslag bij Tresoar wordt bewaard. Vele bekende verzetsmensen passeren de revue evenals boer Harmsma zelf;
Blz. 15 Portret van een bewogen boerenleven (1927-1939) van Ernst Johann de Jong. Door Freark Marten Ringnalda;
Als 18-jarige komt Ernst, geboren in Duitsland, naar Nederland en schrijft over de periode van de Arbeitseinsatz een historisch verhaal. Hij werd als Nederlander voor een Mof aangezien. Ernst Johann ging naar Ned. Indië om daar zijn dienstplicht te vervullen. Na terugkomst in het boerenleven. Kerst 2014 is hij overleden en begraven op Westermeer;
Blz. 28 Ut it libben fan Pier de Jong (1895-1939). Door Jan de With;
“Ik wit net wer ik stjerre scil”! Onderzoek naar Pier de Jong, schrijver van een tweetal Fryske toneelstukken. De begintekst is de titel van zijn eerste Friese stuk en geschreven in Oudeschoot in het jaar 1919. Ook als directeur van zuivelfabrieken in het buitenland worden er een aantal brieven over de situatie naar Nederland gezonden. Hij sterft aan een hartaanval;
Blz. 53 1928, een jaar uit het leven van tuinder Wiebren Kornelis te Westermeer. Door Hanneke Staal-Fernhout;
In dit artikel van januari – juni 1928. In nummer 36 volgt het tweede deel. Wiebren geboren in 1891 als zoon van een tuinder krijgt later een eigen tuin en beschrijft iedere dag in het kort wat hij doet en dit geschrift vormt de tekst van dit artikel;
Blz. 60 Van de redactie. Door redactiesecretaris.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2015 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief