Ut Eigen Gea Nr. 34 – 2015

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3094

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 34 – 2015

Beschrijving
Boeknr. GO-3094;
Blz. 2 Wie was dr. H.J. Textor. Door Freark Marten Ringnalda;
Hendrik Jan Textor, arts in St Johannesga/Rotsterhaule. Geboren in 1885, was verzetsman in de oorlog en overleed in mei 1942 in de gevangenis te Scheveningen. Zijn aandenken is een straatnaam in SintJohannesga en zijn naam op het bord van gevallenen in de strijd tegen de Duitse bezetter aan de Jouster toren. Blz. 7 Hendrik Jan Textor (1885-1942) leven met verzet. Door Fred Textor;
Fred Textor, zoon van Hendrik Jan, beschrijft het leven van zijn vader in dit artikel. Dit naar aanleiding van een politierapport in het gemeentelijk archief van Heerenveen dat volgens zoon Fred niet onpartijdig was en niet geplaatst had mogen worden. Hij heeft zijn vader niet echt gekend, geboren in 1939 en vader overleden in 1942. Toch heeft hij vele contacten gelegd om achter de waarheid van zijn vaders verzetsdaden te komen en heeft deze in dit artikel beschreven;
Blz. 19 Een merkwaardige baas in een fraaie villa. Door Freark Marten Ringnalda;
Douwe Bijlsma en zijn directeur Cornelis Johannes de Jong op Doniastate. Deze villa staat bij Huisterheide. Burgemeester H.L. Sixma baron van Heemstra van Doniawerstal was de eerste bewoner. In 1934 kocht C.J. de Jong (DE Joure) de villa. Zoon Douwe van zijn kapper werkte op de fabriek in Joure en kwam zo in contact met zijn baas. Ze konden het goed vinden en Douwe beschrijft zijn werkzame leven als manusje van alles bij zijn baas;
Blz. 27 Herberg, café Oosterhaule. Door Ruurd Stuiver;
In 1855 is de herberg gebouwd en was eigendom van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Oosterhaule. Stuiver beschrijft de herberg, zijn eigenaren en café van 1855 tot 1996 toen het werd omgebouwd tot kapsalon;
Blz. 35 Woningbouw Joure ca 1875-1940. Door Jan Lammertsen;
Een klein drama wordt beschreven toen op 12 september 1924 melding werd gedaan van het faillissement van de penningmeester en er een tekort in het reservefonds van Patrimonium Woningbouw was van ƒ 2500,--. Behalve de penningmeester gingen ook de andere bestuursleden niet vrij uit. De financiële controle was niet goed geregeld;
Blz. 44 Een vrouwenleven in de twintigste eeuw. Door Hanneke Staal-Fernhout;
Sjoukje de Jong trouwt in 1933 met Sjoerd Brattinga. Ze nemen een winkel over in de Midstraat en krijgen 11 kinderen. In haar dagboek beschrijft zij haar leven als een Friese vrouw in een eeuw vol veranderingen;
Blz. 52 Mededelingen. Door redactie.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2015 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief