Ut Eigen Gea nr. 33 – 2015

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3079

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea nr. 33 – 2015

Beschrijving
Boeknr. GO-3079;
Blz. 2 “De knappe kapper knipt …. nog eens”. Door Freark Marten Ringnalda;
Aandacht voor kapper Hendrik Otter, die in het vorige artikel was aangeduid als Harm Koopmans. In de kapsalon, die meer leek op een knipsalon werden weddenschappen afgesloten en zo kon het gebeuren dat in april 1936 drie jongemannen met kale hoofden de salon verlieten. Het waren: Hero Bootsma, Klaas Grondsma en Tjeerd Hofma. Een foto van deze drie jongemannen hing lange tijd in de salon. Bij zijn afscheid in 1936 als kapper Otter werd een gedicht voorgedragen;
Blz. 9 Centrale Slachtplaats Doniawerstal. Door Theo Rypkema;
In 1926 besloot de gemeenteraad van Doniawerstal om een centrale slachtplaats op de Noed op te richten. Het slachtvee werd op een humane manier gedood door een schietmasker. In de oorlog, toen er geen patronen meer waren kwamen de dieren soms op gruwelijke manier aan hun einde. In de laatste oorlogsjaren werd het slachtafval in kuilen langs de weg begraven;
Blz.15 Scouting Joure deel 2. Door Arjen de Ree;
Ben Huisman was hopman van de padvinderij en kreeg financiële steun van Egbert de Jong van DE. Het Johannes Hesselhuis, nu onderdeel van Museum Joure, was hun onderkomen. Nu wordt de zolder van dit gebouw gebruikt als studieruimte voor het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân. Arjen de Ree, zelf ook padvinder, kent nog vele namen;
Blz. 26 “Stap op en laat je wegen”. Door Piet Postma;
Als handelscentrum was Joure belangrijk, vooral in het begin ook het watertransport. Het Jouster schippersgilde was dan ook groot en gerenommeerd. In de familie Kramer kwamen veel schippers voor. Een bekende bootsnaam was ‘Libra’ toen nog een zeilschip. Er kwamen verbindingen met Sneek, Langweer en Heerenveen. In 1902 een stoombootonderneming van H. Kramer met een vaste dienstregeling. Later, toen vrachtwagens de lading gingen vervoeren werd het expeditiebedrijf Kramer. Op 1 mei 1958 werd het ‘Vervoerscentrale Libra N.V.’;
Blz. 40 Politie Tol: het tijdperk 1947-1980. Door Jan Huisman;
33 jaar is politie Tol als agent in Joure. De schrijver geeft inzicht in het functioneren van het gezag in de jaren 50 en het aanzien van de politieman in die tijd. Ook schetst hij de veranderende maatschappij zowel op het menselijke vlak als het drukker wordende verkeer. Hij sluit af met de integratie in de samenleving;
Blz. 49 Buurtschap Scheen te Joure. Door Hanneke Staal-Fernhout;
Als document krijgt het Museum ‘het reglement van de Buurtschap Scheen onder Joure’. Dit document bevat 18 artikelen en geeft inzicht in de buurtschap;
Blz. 52 Mededelingen Redactie. Door redactiesecretaris.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2015 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief