Ut Eigen Gea Nr. 32 – 2015

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3041

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 32 – 2015

Beschrijving
Boeknr. GO-3041;
Blz. 2 De knappe kapper knipt…. Door Freark Marten Ringnalda;
De verhalen in de kapsalon zal menigeen zich nog heugen als men vroeger lang moest wachten in de kapsalon omdat afspraken toen nog niet gemaakt konden worden, men wachtte op zijn beurt. De kapper was geoefend in het knippen en scheren en uiteraard hoorde daar een praatje bij. Niet alleen was de kapper nieuwsgierig naar nieuws, maar dat gaf ook weer stof voor andere gesprekken. Meestal waren de kapsels niet zo ingewikkeld. De meeste vrouwen hadden een permanent en de mannen een scheiding, tenminste als er voldoende haar onder de pet was. In Joure waren vele kappers en de meesten hingen hun diploma’s en certificaten aan de wand in de kapsalon. Wie of wat zij waren wordt in dit artikel uit de doeken gedaan en waar ze waren gevestigd, uiteraard met de nodige beelden erbij;
Blz. 19 Scouting Joure deel 1. Door Arjen de Ree;
Het artikel begint met de oprichter, Sir Baden Powell, uit Engeland. De organisatie verspreidde zich over de gehele wereld en was gestoeld op de bevindingen van Powell in het Britse leger. In Joure waren de padvinders georganiseerd in christelijke, katholieke en neutrale groepen. Ook speelde de leeftijd een rol en uiteraard had elke groep een leider, zoals een akela of hopman. De studieruimte van het HWS was vroeger een ruimte waar een bepaalde groep scouts hun onderkomen hadden;
Blz. 27 Rykele Borger: beneficiant van het Geertruidsleen. Door Freark Marten Ringnalda;
Dit artikel gaat over het Geertruidsleen. Dit Leen bekostigt een theologiestudie, eveneens worden bepaalde families bevoorrecht. Het Geertruidsleen, waar Rykele Borger van kon studeren, had zijn oorsprong in Abbega en wel door een pastoor, Heer Goffa, die daar was geboren. Rykele, een lid van de bekende Borger familie, promoveerde in Leiden in 1954 toen hij 25 jaar was;
Blz. 34 Wa wie Franzes Pasma? Tûke boer, warber bestjoerder. Door Hans de Boer;
Een boer, geboren in 1813 op ‘e Dracht van Heerenveen. Hij huurde een boerderij op Haskerdijken van Vegelin van Claerbergen en boerde goed. Op zeker moment had hij twee eigen boerderijen. Hij viel op en kreeg als liberaal een zetel in de Provinciale Staten, later werd hij wethouder in Haskerland. Ook op het vlak van zuivelproducten was hij vooruitstrevend. Een bezoek aan Denemarken met twee bestuursleden van de Friese Mij en Pasma en in het eindverslag dat de boer niet meer zijn eigen boter en kaas moest maken, maar fabrieksmatig;
Blz. 40 Muizenplaag. Door Greetje van der Spoel-Walvius;
Het betreft een bijzonder dagboek over de muizenplaag van 1819. Ook in de dagboeken van firma Wijbren Krijns & Co kwam deze plaag aan de orde en werd er geschreven over de muizenvraat en het opnieuw weer moeten planten van kool;
Blz. 42 100 jaar kerk Scharsterbrug. Door Ruurd Stuiver;
Sjouke Kuindersma uit Joure kreeg in 1914 de opdracht om deze kerk te bouwen voor ƒ 14.444,--. In 1918 is er in de kerk een orgel gebouwd door de fa v/h P. van Dam met als eerste organist Hendrik Hoogeboom. De uurwerkplaten aan de toren zijn van geglazuurd keramiek en waren erg kostbaar. Ook is er een lijst met predikanten vanaf 1914 tot 2010;
Blz. 50 Vacature dienstbode werd dr. Textor fataal. Door de Redactiesecretaris;
Uit het oude archief van de gemeente Heerenveen was een proces-verbaal uit 1942 dat Textor werd beschuldigd van het beledigen van Hitler, staatshoofd van het Duitsche Rijk. Hendrik Jan Textor werd aangehouden en overgebracht naar Leeuwarden. De politie van Heerenveen diende voor het vervoer een declaratie in bij Justitie;
Blz. 54 Tsernaemse koffivat. Door Hanneke Staal;
Een gevelsteen in Amsterdam met een koffievat geeft aan dat het pand uit de zeventiende eeuw een koffiehuis was waar koffiebonen werden verkocht en verhandeld. De titel geeft aan dat er in Suriname koffieplantages waren. Het zware werk werd verricht door slaven uit Afrika. Douwe Egberts heeft deze gevelsteen gekocht en voor het gerestaureerde pand is een kopie gemaakt.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2015 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief