Ut Eigen Gea Nr. 31 - 2014

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2903

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 31 - 2014

Beschrijving
Boeknr. GO-2903;
Blz. 02 Turf. Door Freark M. Ringnalda;
Jan Wietze Dijkstra heeft een groot deel van zijn leven gegevens verzameld over het veen en turf uit de Haskerveenpolder. Door zijn ziekte, ALS, kon hij niet meer zijn eigen boek uitgeven, maar met hulp van Ut Eigen Gea is dit wel gelukt en het boek ‘Drie Eeuwen Hasker Turf’ werd feestelijk in het Jouster Museum aan de schrijver en burgemeester Aalberts overhandigd;
Blz. 10 Meester Oene S. Aninga en zijn zonen. Door Ruurd Stuiver;
Oene Aninga is in 1856 geboren te Bovenknipe. In 1879 wordt hij benoemd als hoofd van de school te Rotstergaast. Overleden in 1935 en begraven op het kerkhof te Ouwsterhaule. Sytze en Wopke, de twee zonen van Oene, worden met hun levensverhaal genoemd;
Blz. 18 Dit zijn mijn oorlogsherinneringen. Door Tjitte Kootje en Roelie Kootje-Oosting;
Tjitte Kootje kwam in 1937 bij het 9de Regiment Infanterie. In 1943 te werk gesteld in Duitsland, maar is bij zijn verlof naar Nederland niet weer teruggekeerd. Zijn belevenissen in het verzet worden uitvoerig beschreven en na de oorlog weer in dienst van de PTT;
Blz. 25 Opening Tramlijn Joure-Heerenveen. Door anonieme schrijver;
Henry Havard beschrijft Joure als een groot vlek zonder geschiedenis. In 1892 werd de tramlijn van Joure naar Heerenveen geopend met een feesttram. Het feest in Joure bestond alleen uit vlaggen die wapperden;
Blz. 28 De dokter staat altijd klaar. Gezondheidszorg in Joure van 1950 tot 1970. Door Jan Huisman;
Belevenissen van de schrijver bij dokter de Boer. Ook speelt religie een belangrijke rol. Abortus was niet toegestaan. De huisarts doet de bevallingen en wordt daardoor vaak ’s nachts opgeroepen. Dokter Bleeksma noemt de kalmeringsmiddelen, later antidepressiva. Naast de huisarts zijn er nog, de tandarts, de kraamzorg, consultatiebureau, schoolarts, gezinshulp, wijkverpleging, bedrijfsarts, gehandicaptenzorg en bejaardenzorg;
Blz. 40 Woningbouw Joure ca 1875 – 1940. Door Jan Lammertsen;
In 1876 werd het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium opgericht. In 1917 werden 8 woningen in Joure en 8 woningen in Haskerhorne gebouwd. In 1919 wordt dhr. Lanting gemeentearchitect voor de bouwplannen in Haskerland en de vele uitbreidingen zijn dan ook van zijn hand;
Blz. 51 Pand 99 aan de Midstraat in Joure, een klein stukje uit de geschiedenis van een deftig herenhuis. Door Hanneke Staal;
Na de brand in 1881 ging het goed fout. Veertien huizen gingen in vlammen op. Veel schade aan de bedrijfsgebeuren van Weduwe Douwe Egberts. Johannes Hessel liet de eerste steen leggen voor het bedrijfswoonpand in 1882. Beschrijving in de doctoraalscriptie van Hilly ten Wolde met als titel ‘Voor en achter de coulissen van Pand 99’;

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2014 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief