Ut Eigen Gea Nr. 30 - 2014

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2900

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 30 - 2014

Beschrijving
Boeknr. GO-2900;
Blz. 02 In Memoriam Harrie de Vries. Door Freark M. Ringnalda;
Harrie was een regelmatig schrijver voor het blad ‘Ut Eigen Gea’, maar in 2014 kwam daar een einde aan door zijn overlijden. Hijzelf zei: “Ik haw in prachtich moai libben hân”;
Blz. 04 Problemen met het groentetransport Joure-Leeuwarden in de jaren 1822-1830. Door M.R. van der Spoel-Walvius;
Boomkwekers, chicoreifabrikanten en tuinders lieten hun producten naar Leeuwarden vervoeren door het Leeuwarder schip en soms liet de relatie tussen schipper en tuinder te wensen over. In de nacht van 3 op 4 februari 1825 werd het Noorden getroffen door een grote overstroming dat zelfs de tuinen onder water kwamen te staan. Ook financiële verplichtingen kwam men niet altijd na wat de verstandhouding ook niet ten goede kwam;
Blz. 14 Dramatisch verliep het leven van een Joods onderduikers echtpaar op het Zand in Joure. Door Freark Marten Ringnalda;
Het betreft hier Hartog en Rietje Beem die in Leeuwarden woonden en hun kinderen in Ermelo lieten onderduiken. Door verraad werden de kinderen Eva en Bram naar Westerbork gebracht en op 6 augustus in Auschwitz vergast. Door Sjoerd Wiersma kwam het echtpaar in Joure en niemand had in de gaten dat er onderduikers waren tot de Canadezen kwamen;
Blz. 19 Papisterij in de 17e eeuw. Door Ron Postma;
De katholieken verloren hun stemrecht na de Reformatie in 1580. Dit leidde tot verwoed getouwtrek of iemand nu wel of niet katholiek was. De procesgang van Claes Arjens de Oude uit Oldeouwer dient in dit artikel als voorbeeld;
Blz. 24 Marten Buis: verhalenverteller, schilder en antiquair. Door Freark Marten Ringnalda;
Marten Buis, geboren in 1914 en overleden in 1994, spreekt een ieder aan door zijn al genoemde kwaliteiten. Er zijn in dit artikel vier bladzijden met gekleurde tekeningen opgenomen. En zijn boek ‘Binnenpaden en buitenbeentjes in de oude Vlecke Joure’ is een bron van informatie;
Blz. 31 Woningbouw Joure ca. 1875 – 1940. Door Jan Lammertsen;
Na het boek ‘de geschiedenis van Woningstichting Haskerland’ gaat Lammertsen in op de ontwikkeling van de woningmarkt in Haskerland aan het eind van 19e eeuw tot WOII;
Blz. 38 Waardering van de president van de USA voor een Jouster. Door Freark Marten Ringnalda;
Hendrik van der Velde bracht in oorlog dagelijks bescheiden rond van het gasbedrijf, maar nam ook brochures en vlugschriften mee die de waarheid vertelden, zo, dat president Eisenhouwer daarvoor zijn waardering liet blijken door het uitgeven van een certificaat voor deze Hendrik van der Velde;
Blz. 42 “Baaiplakken út it ferline” rond Joure waar vroeger werd gezwommen. Door Johannes Cornel;
Cornel vergelijkt de zwemmogelijkheid van zijn kleinkinderen met de zwemgelegenheden uit zijn jeugd. Bekende zwemplaatsen rond Joure met specifieke namen zoals: ‘It stjonkende gat’, ‘It Beamke’, ‘De Trijehoek’, ‘Roomse plekje’, ‘De Sânflakte’ en ‘De Houten Flier’. Het nieuwe zwembad ‘De Stiennen Flier’ heeft dan ook een afgeleide naam;
Blz. 48 Wiebren Brandsma, herinneringen uit de meubelmakerij (periode 1946 t/m 1973). Door Hanneke Staal;
Wiebren is begonnen op 14-jarige leeftijd bij de Vrij op de beitserij, onbeschermd tegen chemische stoffen. Later was hij werkzaam bij Zijlstra tot de concurrentie het doek liet vallen in 1974 en DE het bedrijf kocht. Op de expeditieafdeling bracht hij meubels naar diverse klanten in het hele land.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2014 Stg Ut Eigen gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief