Ut Eigen Gea Nr. 29 - 2014

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2818

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 29 - 2014

Beschrijving
Boeknr. GO-2018;
Blz. 02 De Borgers: Elias Annes, Petrus Abraham en …. Rykle. Door Freark Marten Ringnalda;
Drie Borgers: Elias Anne’s, Petrus Abraham en Rykle studeerden alle drie in Leiden. In dit artikel aandacht dat het familiegraf meermalen is geopend en de vijfjarige Petrus alleen achterbleef na het verlies van vader en moeder. Petrus zal later zijn ambt als dominee verlaten. Rykle, geboren in 1929, studeerde in Leiden theologie en oude, oosterse talen;
Blz. 07 Terkaple: een bijzonder schrift uit 1870. Door Freark Marten Ringnalda;
Informatie in een oud, bijzonder schrift uit 1870. De schrijver was L.A. Stienstra uit Terkaple. De inhoud bestond uit een partituur met vierstemmige koralen. Klachten over de volkszang en slechte gemeentezang zal de aanleiding geweest zijn;
Blz. 12 Midstraat Nr. 57 (19e eeuw) met uitreed aan de Sijbemoeisteeg. Door Tjerk Algera;
In Nr. 26 is er aandacht voor de Sijbemoeisteeg. Tegenwoordig is dit pand het eigendom van Jaap Langius. Voor 1900 was dit pand een drukkerij en winkel voor boeken en het beheer lag bij Zijlstra, die in 1891 failliet ging. Zelfs Troelstra liet er zijn discussie met Lútzen Wagenaar drukken. De drukkerij was gemoderniseerd met een sneldrukpers. Ook de gemeente Haskerland liet daar het drukwerk maken met 35% korting;
Blz. 17 Het turfschip Maria. Door Jan Huisman;
Bernardus Huisman laat in 1914 een schip bouwen voor de turfhandel. Turfschip Maria is een tjalk van 94,6 ton. De turf komt uit het zuidoosten van Drenthe, omgeving van Emmen. Het duurt twee tot drie weken voor het ophalen van deze turf. Ook heeft de firma Huisman nog een praam voor het uitventen van brandstof in de omgeving van Joure;
Blz. 30 Naar de Koningin. Door Klaas Kuperus;
Klaas Kuperus, 87 jaar, woonde op de Blaauwhoflaan in Joure. Zijn vrouw is overleden. Toen koningin Juliana 65 jaar werd zijn de bejaarden van Idskenhuizen uitgenodigd om naar Soestdijk te komen. Klaas Kuperus was in zijn werkzame leven schilder in Idskenhuizen. Daarnaast was hij ook amateur-schilder en maakte vele plaatjes van Idskenhuizen. Er zijn aan dit artikel 4 bladen met tekeningen/schilderijen van hem in kleur toegevoegd;
Blz. 43 Eén en ander uit de historie van Rohel. Door Alle Mulder;
In de 13de eeuw was het Tjeukemeer bos, veen en moeras. Brand in het laagveen gaf de omgeving de naam Roode Helle. Verkort is dit tegenwoordige Rohel. Een aantal aspecten komen aan de orde, zoals: de kerk, de kerkweg, Jiskedam, de kleine weg, de veenderij, de scheepvaart en een oud-strijder van 1832;
Blz. 50 De Skûltsjerke op ‘e Heide. Door Ron Postma;
In tsjerkje yn ’t strewiel. Herders op ‘e Heide. Tsjerklike organisaasje. Opnij ûnder dak;
Blz. 60 Een zandafgraving aan de Middenweg in de Haskerveenpolder. Door R. J. de Jong;

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2014 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief