Ut Eigen Gea Nr. 25 - 2012

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2634

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 25 - 2012

Beschrijving
Boeknr. GO-2634;
Blz. 995 Boven verwachting. Door Freark M. Ringnalda;
Bij mijlpaal UEG nr. 25 van april 2012 boven de 850 abonnees, een mooi succes;
Blz. 996 Lezersreactie. Door Freark M. Ringnalda;
Reacties op het artikel, onderwijs in St. Johannesga en Rotsterhaule, van Alle Mulder;
Blz. 997 In memoriam Marten Hoogeboom. Door Harrie de Vries;
Een gewaardeerd HWS-lid uit Langweer met boeiende historische verhalen. Geboren in 1944 en overleden in 2011. Zijn laatste verhaal gaat over verzetsman Albertus van Kranenburg en is in dit nummer opgenomen;
Blz. 999 Albertus van Kranenburg, een verzetsman uit Langweer. Door Marten Hoogeboom;
Albertus is geboren in 1902 te Deil en gaat in 1918 naar Zaandam. Is in 1925 trouwt hij met Maartje Volger te Alkmaar en samen krijgen ze twee kinderen. In 1936 verhuist het gezin naar Langweer en hij krijgt een baan bij de olieslagerij. De bezetting was dramatisch voor de familie doordat Van Kranenburg in het verzet ging. Hij gaf onderdak aan Emil Adam, een onderduiker. Was lid van de Orde Dienst en stond onder leiding van Jhr. Tjalling van Eijsinga. Deed mee aan de wapendroppings en werd gearresteerd op 19 februari 1945. Werd opgesloten in Crackstate te Heerenveen en ontsnapt aan een fusillade in Doniaga. Van Kranenburg schreef brieven vanuit zijn gevangenis met daarin het treurige gevangenisleven. Bevrijd sloot hij zich aan bij de NBS. Is in 1966 overleden, maar heeft nooit erkenning voor zijn verzetswerk gekregen;
Blz. 1011 Oorlogsherinneringen van Minne Minnesma (deel 2). Door Minne Minnesma;
Bombardementen en beschietingen. Rakettenbouw van V1 en V2. 'De Wite Peal' en de Joden De hongerwinter met krapte aan eten. Bevrijding en arrestaties in Haskerhorne en Oudehaske en de bevrijding van Haskerhorne. Gevechten bij Scharsterbrug en arrestaties van Landwachters en NSB’ers;
Blz. 1024 Iets over V1 en V2's n.a.v. Minne Minnesma. Door Freark M. Ringnalda;
De V staat voor ‘vergeltung’ of ‘vergelding’. Het zijn vergeldingswapens van de Duitsers tegen de Engelsen. In Gaasterland bij Rijs meende Minne dat er V1’s werden afgeschoten, maar dit waren V2’s. De Duitsers zijn bezig om raketten met chemische of atomaire lading te ontwikkelen;
Blz. 1027 Trije benaude dagen. Door Ron Postma;
Drama in Doniaga maart 1945. Tijdens een slachtpartij kwamen een Duitser en een Friese politieman binnen en eisten vlees op, maar wilden ook één van de slagers meenemen. Dit gaf paniek en na een gevecht werden ze vermoord en begraven, maar het bleef niet onopgemerkt en met grote gevolgen. Akke Postma maakt dit voorval van nabij mee en doet nu als 82-jarige haar verhaal;
Blz. 1035 Vroedvrouwen in de Westhoek van Schoterland. Door Alle Mulder;
Naar aanleiding van het overlijden van Tjaltje Akkerman in 1940, ze was toen 80 jaar en 38 jaar vroedvrouw geweest. Ook een stukje geschiedenis van de vroedvrouwen in het voormalige Schoterland. De bron is het Nieuwsblad van Frieschland uit 1940;
Blz. 1038 Gemeentelijke herindeling in 1934. Door Redactiesecretaris;
Heerenveen lag in Haskerland, Engwirden en Schoterland. Door een herindeling werden Schoterland en Engwirden opgeheven en Haskerland opnieuw ingedeeld. Heerenveen werd een zelfstandige gemeente.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2012, Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief