Ut Eigen Gea Nr. 23 - 2011

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2356

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 23 - 2011

Beschrijving
Boeknr. GO-2356;
Blz. 891 Ynze Dikkerboom in een fictief "toneelstuk". Door Freark M. Ringnalda;
Foto van het graf van Ynze Dikkerboom en Tine van Heesch en ook een tekening van ‘het hol’ waar Ynze en Tine in verbleven. Aan het eind een gedicht dat zich leent voor een openluchtspel;
Blz. 897 Dr. G.A. Wumkes 1869-1954. Door Ben Huisman;
Foto van het geboortehuis van Geart A. Wumkes aan de Midstraat te Joure, later van meester H. de Haan. Foto van de ouders Durk Aeilt Wumkes en Jantje Smith en een foto als schooljongen. Hervormde dominee en een huwelijk met Alida Sap. Leraar in de Hebreeuwse taal aan het gymnasium te Sneek. Medeoprichter van het ‘Kristlik Frysk Selskip’. De eerste Friese preek in 1915 te Tzum. Vertaling van het Nieuwe Testament in het Fries in 1923. Lid en later bestuurslid van het ‘Fries Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde’ en bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Foto van het bruidspaar Geart Aeilco Wumkes en Alida Sap. Vertaling in het Fries van het boek van John Bunyan ‘De Pylgerreis’. Overleden op 7 mei 1954;
Blz. 902 Twee korte verhalen uit Langweer. Door Marten Hoogeboom;
De kerk van 1683 en een foto van deze kerk rond 1900. Tekening van Pieter Idserdts Portier met een gezicht op Boornzwaag en Langweer rond 1750. Plattegrond van o.a. het Tsjillân en een foto van de Drie Zwaantjes in 1957;
Blz. 909 DE WITE PEAL, 26 april 2011. Door Freark M. Ringnalda;
Gedenkteken met opschrift gemaakt door steenhouwerij Fransen naar een ontwerp van Jan Lammertsen. Toespraken burgemeester Mary Looman en oud-burgemeester Bert Kuiper. John F. Tatipikalawan als woonoordbewoner en Jim Lopulalan uit Zwolle. Joden die in DWP zaten en daarna naar Westerbork werden overgebracht, zoals Barend de Hond met zijn zonen Jacob en David en omgebracht werden in Auschwitz. Fotocollage in kleur van de feestelijkheden en de onthulling van de gedenksteen in 2011;
Blz. 921 Wite Peal voor altijd in geheugen gegrift. Door Durk Visser;
Verslag van de onthulling van de Wite Peal door Durk Visser;
Blz. 923 De Kerkstraat, een straat in Sint Nicolaasga met allure. Door Harrie de Vries;
Foto van de Kerkstraat ± 1932, een diversiteit aan bewoners en gebouwen, zoals burgemeesters, geneesheren en de dichter Jacobus Cornelis Bloem met zijn vrouw Clara Eggink en hun zoontje Wim. Bloem schreef een gedicht over het âlde lântsjerkje te Idskenhuizen;
Blz. 939 Lezersreactie. Door redactiesecretaris;
Stamboom Jacob Ronald Waldemir Keizer, geboren 04-09-1940 in Den Haag, afstammeling van Symon Geerts, koopman te Joure;
Blz. 941 100 jaar Metaalwarenfabriek Keverling 1911-2011, een monument en zijn architect. Door Hanneke Staal;
Op de fabriek jaartal 1854 toen Petrus Sybrandus Keverling zijn kopergieterij begon. Gemeentearchitect Jan Lanting is begonnen als gemeentelijk bouwkundige en betrokken bij vele particuliere opdrachten.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2011 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief