Ut Eigen Gea Nr. 22 - 2011

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2284

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 22 - 2011

Beschrijving
Boeknr. GO-2284;
Blz. 835 De oorsprong van De Wite Peal. Door Freark M. Ringnalda;
Ontginning van de Rohelster Wide. Ploegen op de akkers van boer Eefting gaf goede cultuurgrond. De nieuwgebouwde boerderij van Klaas Eefting, het barakkenkamp de Wite Peal en personeelsleden van DWP. 120 Joden op De Wite Peal en na de bevrijding einde van het kamp DWP. Andries Brals, de klusjesman werd de nieuwe eigenaar van DWP. De ‘Betuwe’ in het klein, want onder de vruchtbomen 'groeiden' caravans;
Blz. 852 Mulo/Mavo/Harddraversweg Joure. Door Jan Lammertsen;
Een beknopt overzicht van de geschiedenis. De Harddraversweg en boomkwekerijen van Wijbren Krijns. Aanleg van de tramlijn Joure-Sneek en bouw van de openbare MULO met sportveld en gymlokaal. Uitbreidingen en verbeteringen met nieuwe namen It Jonkerslân en Openbare Scholengemeenschap Sevenwolden;
Blz. 861 IJskoningin kortebaan, Geeske Woudstra. Door Harrie de Vries;
De beginjaren van het schaatstalent Geeske Woudstra. De glorieuze winter van 1929 en een klein schaatsdrama in Akkrum. Tijdgenoten van Geeske: Jitske de Boer, Tiete Muurling, Griet Bijlsma en Jeltje Wiersma. Werken bij familie Gerrit Mink in Langweer en overname kruidenierswinkel door Geeske en Willem. Geeske geboren in 1911, overleed in 1971;
Blz. 875 Een herenhuis in Langweer en zijn bewoners: een naschrift. Door Marten Hoogeboom;
Notaris Faber en Betje Dijkstra, zijn eerste vrouw. Notaris Faber en Akke aan boord van de ’Johan van Oldenbarneveldt’ naar Indië. De graven van notaris Faber en zijn vrouw Akke. Terug naar Nederland na de verschrikkingen van de Jappenkampen;
Blz. 883 Reactie op artikel over de Blaauwpleats. Door Marten Hoogeboom;
In het artikel van Jhr. Van Eysinga wordt de ramp met de stoomboot ‘de Willem III’ op de Fluessen aangehaald en Marten Hoogeboom reageert hierop;
Blz. 885 'Oorlog en vrede' op een Duitse helm. Door Hanneke Staal;
Duitse helm met een opschrift van een Canadees regiment;
Blz. 888 Ingekomen boeken in de bibliotheek van HWS. Door Tjerk Algera;
Blz. 889 Mededelingen redactie met onthulling ‘Wite Peal’. Door FMR.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2011 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief