Ut Eigen Gea Nr. 21 - 2010

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2195

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 21 - 2010

Beschrijving
Boeknr. GO-2195;
Blz. 786 Van bedeling tot zorg (slot). Door Jan Lammertsen;
De kerken, politiek, nieuwe plannen en aanbesteding. De naamgeving, de eerste steen (7 april 1955). Vegelinshof in gebruik en het hofje. College van Regenten opgeheven. Familie Otter, Roelof Otter, Baukje Hoekstra, Koop van de Weg en familie Wassenaar;
Blz. 797 W.F. Aleva Kln Zn 1852. Door Hanneke Staal;
Vier generaties klokmakers. De 1e steen met een verhaal. Midstraat A407 (anno 2010 nr. 77). Kleinzoon Wiebe Folkerts Aleva (1848-1934), Wiebe Luitsens (1793-1864), Willem Salomons van Aleva, Maaike Lutzens en Folkert Wiebes (1818-1884);
Blz. 800 Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen 1808-1879. Door Ben Huisman;
Herema State. Vijfde kind en enige zoon van Valerius Lodewijk Vegilin van Claerbergen (1774-1844) en diens nicht Aurelia Anna Maria, trouwt op 9 oktober 1834 met Aurelia van Beyma in de kerk van Weidum, grietman, hertrouwde met Jacoba Johanna van Haeften op 7 februari 1856. Villa ter Huivra (plaats waar de haver groeit) is in 1864 gebouwd aan de Scheen;
Blz. 805 Ynze Dikkerboom wordt niet meer vergeten! Door Freark M. Ringnalda;
4 Mei 2010, oorkonde van generaal Dwight Eisenhower, dankbetuiging van het Britse Gemenebest, verzetsherdenkingskruis van de Nederlandse overheid. Nog twee Ynzes Dikkerboom, baggerbedrijf Dikkerboom & Sybrandy, gescheiden verder. Een tweede baggerbedrijf Dikkerboom in Oudehaske. Het einde van Nederlands tweede baggercentrum;
Blz. 816 Architectuur van Willem Cornelis de Groot (1853-1939), in Doniawerstal, deel 2, periode na 1900. Door Harrie de Vries;
Woning Bredyk 20 in 1904. Woning Buorren 19 Langweer in 1907. Huize Hepkema, Durk Tjebbes Hepkema, Ymkje Lammerts Jager. Gelede boerderij Dijken 7, 1909. Hervormde pastorie, 1910. Geen nieuwbouw maar verbouwingen in opdracht van jhr. A.E. van Boelens van Eysinga;
Blz. 827 "Verslag van de Blaauwplaats". Door Jhr. Cees van Eysinga;
Verslag uit 1921 van Pieter Willems Rinkema (1855-1929). Jhr. Cees van Eysinga heeft het publiekelijk gemaakt.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2010 Stg Ut Eigen gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief