Ut Eigen Gea Nr. 20 - 2010

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2168

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 20 - 2010

Beschrijving
Boeknr. GO-2168;
Blz. 745 "Hij doart it wol oan". Door Freark M. Ringnalda;
Wopke Dijkstra, drukkerij. Na WO-II groeide het grafisch bedrijf. Feest in 1962. Herinneringen van een oud-werknemer, maatschappelijke betrokkenheid. Ondergrondse activiteiten in WO-II. Het einde van een goed florerend, grafisch bedrijf Haskerland aan de E.A.B straat;
Blz. 755 Een herenhuis en zijn bewoners in Langweer, deel II. Door Marten Hoogeboom;
Het notarishuis met notaris Ferwerda en notaris Faber. De ondergang van notaris Faber een notarishuis in crisistijd, ‘De Weyde Blick’. Geboortehuis van Anne en Gatze Wadman. Pension 'It Notarishûs' van de familie Folkertsma en Pietertje Foekes Dijkstra als eerste bewoonster van het huis;
Blz. 769 Architectuur van Willem Cornelis de Groot (1853-1939) in Doniawerstal, deel 1, periode tot 1900. Door Harrie de Vries;
Architectuur eind 19de eeuw en stijlkenmerken van architect Willem Cornelis de Groot. Familie Van Eysinga en particulieren als opdrachtgevers. Verdeling van de bezittingen onder de broers Idzert Frans, Ayzo Epeus, Tjalling Aedo Johan en Cornelis van Eysinga. De Groot zijn oeuvre: boerderij Dijken nr. 11, 1884, oude Hepkema boerderij, Jhr.mr. Idzert van Humalda van Eysinga, Het bijzondere bijgebouw de melkkelder, de nieuwe generatie Faber, stier Coba Marnix 1962, stoeterij ‘de Oorsprong’ Sint Nicolaasga, 1885, ‘de Oorsprong’ 1900, Jhr.mr. Cornelis van Eysinga. Majolicategel met paard, Alva 113 en jhr.Van Eysinga waren de basis van het Friese paard. ‘De Oorsprong’ mei 2010, zuivelfabriek Boornzwaag 1887 en paviljoen Hepkema juni 2010;
Blz. 781 Van bedeling tot zorg, deel 3. Door Jan Lammertsen;
Plannen: Gemeentehuis, een nieuw tehuis in gebruik, einde Armhuis en stichting Westermeer in Jouster Courant 1910.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2010 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief