Ut Eigen Gea Nr. 19 - 2010

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2098

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 19 - 2010

Beschrijving
Boeknr. GO-2098;
Blz. 698 Van de redactie. Door Freark Marten Ringnalda;
Aandacht in UEG voor bijzondere inwoners en zaken, zoals het familiewapen Vegelin van Claerbergen in de kerk van Goïngarijp, dr. G.A. Wumkes, C.J. de Jong en Elias Annes Borger;
Blz. 700 Een (bijna) onbekende verzetsman uit Skarsterlân! Door Freark Marten Ringnalda;
Ynze Dikkerboom, Albertus Nauta, Gerrit Slagman. Het verzetswerk in Harfsen en Gorssel. De mislukte dropping, september 1944. Het drama op 14 oktober 1944, Tine van Heesch en Ynze gedood door handgranaten in ‘Het Hol’. Na de bevrijding begin april 1945 kreeg Ynze postuum het verzetsherdenkingskruis;
Blz. 714 Een grafplaat van rode (bont)zandsteen uit Teroele. Door P.G. Heinsbroek;
Op de openbare begraafplaats Teroele een zeer oude zerk met erin het jaartal 1580 en aan de voet van de klokkenstoel een 12de eeuwse rode zandstenen grafplaat, die in drieën is gebroken. Ook een altaarsteen met in de hoeken wijdingskruisjes;
Blz. 720 Inbraak en moord op de Heide. Door Harrie de Vries;
Achter de Westerplaats stond de boerderij van Gerrit Sipkes. Scheenboerderij van de familie Holtrop. Realiteit van een onbekende inbreker wordt folklore en straatmuzikanten maken er een lied op met 10 strofen;
Blz. 731 Zes bevrijdingsvlaggen uit WOII met een verhaal. Door Hanneke Staal;
Herinneringen van Hilde Van Staalduinen-Praamsma. Wietse Praamsma maakte vlaggen van de geallieerde naties om de bevrijders te eren. Peter Praamsma manufacturen was bezorgd voor ontdekking. Bevrijdingsfeest WOII Joure 1945. Museum Joure heeft de vlaggen nu in bezit en ze hingen op 5 mei 2010 aan het pand van Brattinga;
Blz. 734 Philip Frederik Vegelin van Claerbergen 1685-1738. Door Ben Huisman;
De Vegelins bepaalden tot 1879 in sterke mate het leven van de inwoners van Haskerland. Het paternalistisch gedrag werd door inwoners geaccepteerd. Philip Frederik was een bekwaam regent, ook in Den Haag, en overleed kinderloos in 1738;
Blz. 736 Sneeuwruimen in het begin van de vorige eeuw. Door Sytze Blaauw;
Een formulier van de gemeente voor sneeuwruimen met de indeling bij een bepaalde ploeg in de winter van 1929;

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2010 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief