Ut Eigen Gea Nr. 18 - 2009

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2019

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 18 - 2009

Beschrijving
Boeknr. GO-2019;
Blz. 650 Alvestêdetochtrider Bauke de Vries. Door Harry de Vries;
Jan Seegers, luitenant van der Berg en Bauke jûns om acht ûre yn de Prinsetún nei de alvestêdetocht fan 17 jannewaris 1942. Een drama bij Follega, Kok het hoofd der school uit Sint Nicolaasga op het Tjeukemeer verdronken;
Blz. 661 Van smidszoon tot vakbondsvoorzitter. Door Theo Huisman Mzn;
Feike Obbes van der Wal (1873-1937), voorzitter van Algemene Typografenbond en lid van de Hooge Raad van de Arbeid is geboren in Joure. Zijn vader is jong overleden en was smid aan het oosteinde van de Midstraat;
Blz. 663 Een bekend kunstenaar zocht in 1944/45 veiligheid in Scharsterbrug. Door Freark Marten Ringnalda;
Bernard Essers, schilder/graficus bij boer Jan Akkerman in Scharsterbrug. Hij oefende zijn schilderkunst uit bij timmerman Nanne Abma in Joure. In 1930 trouwde hij Kitty Vreede uit Bazel. De Egmondse stroper, Albert Wijker, was één van Dee’s beste tekeningen;
Blz. 675 Een herenhuis en zijn bewoners in Langweer, Deel 1. Door Marten Hoogeboom;
Boer Pieter Piers Jager en zijn vrouw Grietje Feyes Dijkstra vertrokken van de Dijken naar Langweer. Pieter Piers was actief en vervulde enkele maatschappelijke functies. In 1830 werd hij benoemd tot de “commissie der nachtwachten”, een soort burgerwacht. Hij was ook hartstochtelijk jager en verloor veel koeien door de gevreesde longziekte;
Blz. 684 De ontwikkelingen van brug tot brug. Door Alle Hosper;
Alle woonde eerst aan de Kanaalweg, maar deze werd veranderd in Meenscharweg en behoorde bij Joure. De ontginning door werkloosheidsprojecten van verplichte arbeid door werklieden van de Dienst Uitvoering Werken (DUW);
Blz. 689 Als een bierglas vertellen kon ... Door Hanneke Staal;
Herinneringen aan gebeurtenissen in Hotel Van Terwisga;
Blz. 690 Van bedeling tot zorg. Door Jan Lammertsen;
Een aantal aspecten passeert de revue zoals: Armeoortjesgelden, Algemeen Armbestuur, stormvloed 1825, onderzoek stichten Armhuis Joure, bouw Armhuis Joure, uitbreiding met weeshuis, problemen weeshuis.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2009 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief