Ut Eigen Gea Nr. 17 - 2009

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2018

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 17 - 2009

Beschrijving
Boeknr. GO-2018;
Blz. 606 Verzetsmensen uit WO II op straatnaamborden. Door Freark Marten Ringnalda;
Uilke Boonstra, prof. Titus Brandsma, Hotse Brouwer, Richard Jung, Jan de Goede, Sijbren Hulzenga, Geert Knol, Siebe de Ruiter, Peter Tazelaar, Hendrik Jan Textor en Jetze Veldstra;
Blz. 621 Een bijzondere "Taconis" boerderij op Scharren. Door Harrie de Vries;
Een bijzonder kenmerk van de gemeente Skarsterlân is het gevarieerde landschap van bos, water en groene weiden. Krijn Wybrens Taconis en Tjeerdtje van der Ley. Pachter Sytse Siemonsma (1912-1931). Nieuwbouw 'hoeve LETA'. Passie met paarden aan het begin van de 20ste eeuw. De nieuwe generatie Van der Werf op de boerderij van Krijn Sipkes Taconis;
Blz. 634 De gesneuvelde Duitse militairen te Scharsterbrug in april 1945. Door Ruurd Stuiver;
In Scharsterbrug zijn bij het gevecht tegen de Canadezen op 17 april 1945 negen Duitse militairen gesneuveld. Helmuth Schneidemantel, Horst Scheler, Gunter Labodt, Windfried Brose, A. Konrad, Eduard Holzer, Winfried Schneider en twee onbekende soldaten met een identificatienummer. Deze soldaten zijn overgebracht naar de begraafplaats voor Duitse gesneuvelden te IJsselstein-Venray;
Blz. 637 Historische tabaksteelt in Skarsterlân. Door M. Walvius – v.d. Spoel;
Hans Woudstra vertelt dat de gronden in zijn woonomgeving geschikt waren voor de tabaksbouw, dat zijn de zandopduikingen ten noorden van de Overspitting met een teeltlaag van ca. 10 cm en de tabaksplanten hielden van deze arme zandgrond. Dagboek-notities uit 1819 geven informatie over de tabak op het Zuiderveld. Dagboek-notities uit 1825 gaan over tabaksverzending. Ook uitleg over een snijapparaat voor eigen-teelt-tabak;
Blz. 644 Melle Gorter, 86 jaar Jouster (1884-1970). Door Hanneke Staal;
Klaas Gorter en Namkje Keller kregen hun eerste zoon Melle in 1884. Melle was een leergierig jongetje en de familie van goede ‘burgerkomaf’. Melle werd kastenmakersknecht. Hij trouwde met Tetje Wapstra in 1911 en ze kregen één dochter, Namkje. In 1956 verhuisden ze naar het rusthuis ‘Vegelinshof’. Aandacht hiervoor door een munt in Museum Joure;
Blz. 647 In memoriam Piet Rigter van der Zee. Door Freark Marten Ringnalda;
Hij overleed in 2009 op 95-jarige leeftijd als een gedenkwaardige Jouster. Hij bezat een vaardige pen en schreef veel over de geschiedenis van de Flecke ook als redacteur van de Jouster Courant. De waardevolle vruchten van zijn noeste sneupwerk blijven er om geraadpleegd te worden.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2009 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief