Ut Eigen Gea Nr. 15 - 2008

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2016

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 15 - 2008

Beschrijving
Boeknr. GO-2016;
Blz. 510 In korte berichten gaan soms lange verhalen schuil zoals bij 'miltvuur in Terkaple' (deel 2). Door Freark Marten Ringnalda;
Uiltje T. Westerterp, Antje Tiersma, naar de Pauwenburg op Brongerga, landbouwcrisis na 1929;
Blz. 520 Buurtschap de Noed (Deel 1, het Noedveld, Hongerschar, Dorpwijk en Noedshuis). Door Harrie de Vries;
Oude kaarten uit 1764 getekend door grietman Johan Vegelin van Claerbergen voor een nieuwe weg van Legemeer naar de Noed. Reglement voor gebruik van het Schar op de Noed. Was het Hongerschar of Hondenschar? Achter Dorpwijk stond vroeger een molen voor de bemaling van een deel van het Noedveld;
Blz. 536 Verhalen rondom het kippenbruggetje van Langweer. Met een bibliografische schets van de familie Hartstra. Door Marten Hoogeboom;
V.V.V. Langweer en zijn activiteiten. De bouw van het kippenbruggetje en overname door de gemeente. Nieuwbouw van het bruggetje i.v.m. verval in 1965. Scheepshelling van Willen Wiegers Slof oom van Wieger en Gooitzen Hartstra. Voorjaarsnota 2002 met de mededeling dat het kippenbruggetje aan vervanging toe was;
Blz. 551 Baggeraars uit Oudehaske, Dikkerboom & Sybrandy (deel 1). Door Jan Lammertsen;
Jan Smink sr. vertelt met trots over zijn loopbaan bij D&S. Jan Smink jr. en Doeke Draaisma vertellen ook;
Blz. 555 De Jouster Toer, twee keer een geschenk. Door Hanneke Staal;
Roel Otter kreeg bij meester Baarda zijn eerste tekenlessen, uiteindelijk behaalde Roel zijn M.O. tekenen in Den Haag. Otter werd later tekenleraar op de Nutstekenschool in het gebouw Jamja.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2008 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief