Ut Eigen Gea Nr. 13 - 2008

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2014

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 13 - 2008

Beschrijving
Boeknr. G0-2014;
Blz. 418 DWP oftewel ‘De Wite Peal’. Door Freark Marten Ringnalda;
Vanaf 1951 werd de Wite Peal in Sintjohannesga/Rotsterhaule gebruikt voor de opvang van Zuid-Molukkers eind november 1960 vertrokken de bewoners gedwongen naar elders;
Blz. 429 ‘De groote polle’ in de Langweerder Wielen. Door Marten Hoogeboom;
Enkele correcties en aanpassingen op het artikel in UEG nr. 12;
Blz. 431 IJsvereniging ‘De Concurrent’. Door Ruurd Stuiver;
In 1911 werd er een wedstrijd uitgeschreven voor mannen boven de 16 jaar en was de hoofdprijs Fl. 25,--. In het jaar 1945-1946 telde de vereniging 100 leden. In 1952 waren er niet genoeg leden bij de jaarvergadering om een nieuw bestuur te kunnen kiezen en werd de vereniging opgeheven;
Blz. 438 Achter de schermen van een eendenkooi onder Sint Nicolaasga. Door Harrie de Vries;
Nabij de Heide via het viaduct over de A6 richting Tjeukemeer, links van de weg is een kooibos met daarin verscholen de jongste eendenkooi van Friesland. De eendenkooi werd in 2008 nog gebruikt door Libbe de Wagt;
Blz. 447 Geschiedenis van de ‘Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Haskerhorne’. Door Jaap Halma;
De oprichtingsvergadering van deze fabriek was in 1897. De eerste voorzitter W.J. Kornelis (1897-1920) en de laatste Tj. Wietsma (1961-1974). De fabriek werd in 1974 gesloten vanwege efficiency en concentratie van de verwerking;
Blz. 455 Het hotelschip ‘De Alve Marren’. Door Marten Hoogeboom;
Dit hotelschip lag sinds 1946 aan de Langweerder Wielen en is in 1972 in brand gestoken. Het schip kwam vanuit Maassluis over het water naar Langweer en werd verbouwd tot een hotelschip.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2008 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief