Ut Eigen Gea Nr. 12 - 2007

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2013

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 12 - 2007

Beschrijving
Boeknr. G0-2013;
Blz. 370 Over molens en dé molen ‘De Hersteller’. Door Freark Marten Ringnalda;
In 1856 werd een begin gemaakt met de bepoldering van de Grote Veenpolder. Windmolen ‘De Hersteller’ zorgde hier samen met 5 andere molens voor. De molen was ook de woning van de molenaar, tegenwoordig is dat Johannes Kooistra;
Blz. 381 De opstekker fan Sint Nyk. Door Harrie de Vries;
Sneon 26 septimber 1903 waard Jacob Sierds Feenstra de opstekker fan Sint Nyk. Foar 38 gûne jiers moast hy 20 lantearnes opstekke en de glêskes skjin hâlde;
Blz. 383 Lâns en rûn De Kolk yn de jierren njoggentjin tritich. Door Johannes Cornel;
Rûn De Kolk wie in protte bedriuwichheid, it wie in wichtig plak yn Joure. Boatenbouwers, graanhandel Cath, reizgers en oare hannel koenen mei boaten nei Snits of Ljouwert;
Blz. 395 ‘De Groote Polle’ in de Langweerder Wielen. Door Marten Hoogeboom;
In 1883 stond er een artikel in het Nieuw Advertentieblad over het verdwijnen van de Kleine Polle in de Langweerder Wielen. De Groote Polle is pas in 1929 verdwenen in het water;
Blz. 402 Heije Schaper (1906-1996), luchtvaartpionier geworden. Door Ben Huisman;
Heije Schaper is geboren in Joure. Zijn vader was caféhouder aan de Zijl. In 1929 volgt Heije een opleiding bij de Marine. Volgens ingewijden was Schaper één van de grootste Friese oorlogshelden. Hij overleed in 1996 in Den Haag;
Blz. 407 De eerste particuliere zuivelfabrieken van Boornzwaag en Sint Nicolaasga. Deel 2: Particulier initiatief in Sint Nicolaasga. Door Harrie de Vries;
In 1891 werd in Sint Nicolaasga de zuivelfabriek ‘Eensgezindheid’ opgericht. Waarschijnlijk was Dubbelt Lubberts Hoogkamp verantwoordelijk voor de bouw van de fabriek;
Blz. 416 Een bijzondere theepot in Joure. Door Hanneke Staal;
Museum Joure heeft een theepot van Banko Ware in haar bezit. Banko Ware betekent: oud en eeuwigdurend. Op de theepot zijn 5 gezichten gedecoreerd: jongetje, vrouw en 3 mannen.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2007 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief