Ut Eigen Gea Nr. 11 - 2007

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-2012

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 11 - 2007

Beschrijving
Boeknr. G0-2012;
Blz. 326 Modderman in Rotsterhaule, dik 90 jaar in pepernoten en koek. Door Freark Marten Ringnalda;
In 1916 nam Minne Modderman de bakkerij van Lammert Wijma in Rotsterhaule over. In het begin werd er brood gebakken en nu in 2007 wordt er geen brood meer gebakken maar pepernoten, koek en banket en het bedrijf telt 40 medewerkers;
Blz. 340 Werden de eerste Fries dahlia’s in Joure gekweekt? Door M.R. van der Spoel-Walvius;
In 1824 is een lijst gemaakt van dubbele dahlia’s die gekweekt zijn in Joure bij de fa. Krijns. De firma werd later overgenomen door fa. Taconis. Dit was een boomkwekerij, na 1826 is men gestopt met het kweken van dahlia’s;
Blz. 342 100 jaar Kovelswade. Door Maroesja Brits en Joop van Merkensteijn;
Op de begraafplaats Kovelswade (Utrecht) ligt Sytze Wijbren Taconis begraven. Hij is gestorven in 1904. Taconis, geboren in Joure, heeft als bloemist samengewerkt met Ari Glijm de Vos in Utrecht;
Blz. 344 Zuivelfabrieken Skarsterlân: Akmarijp. Door Jaap Halma;
Het 25-jarig bestaan in 1921 en het 50-jarig bestaan in 1946 van de coöperatieve melkfabriek in Akmarijp ‘De Lege Wâlden’ werd uitbundig gevierd. In 1968 sloten de deuren en een paar jaar later werd het gebouw gesloopt;
Blz. 352 Vervening in de Haskerveenpolder. Door Jan Lammertsen;
Grootschalige vervening kwam op gang vanaf 1751 toen Gieterse families zich op grote schaal vestigden in o.a. Oudehaske en Sintjohannesga. Begin 1880 werd de afzet van turf steeds minder door o.a. de concurrentie van steenkool en olie;
Blz. 360 De lêste wike fan WO-II yn 1945 (Scharsterbrêge). Door Freark Marten Ringnalda;
In ferslach fan Skarsterbrêge oer de lêste wike fan de oarloch troch Lutske van der Meer-de Vries. Sy wie een dochter van master Wobbe deVries;
Blz. 366 Boekbespreking `Een rijk bezit´. Door Freark Marten Ringnalda;
Beschrijving van een aantal 18e eeuwse kaarten van Skarsterlân in opdracht van en soms gemaakt door Johan Vegelin van Claerbergen. Auteurs van het boek zijn Karel J. Gildemacker en Jacob H.P. van der Vaart.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2007 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief