Ut Eigen Gea Nr. 10 - 2007

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0591

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 10 - 2007

Beschrijving
Boeknr. G0-0591;
Blz. 285 De Jodenkoekenfabriek van Halbe Veenstra van 1921 – 1934, deel II. Door Freark Marten Ringnalda;
Aanvullingen op de het verhaal van Ut eigen Gea Nr. 9. De tekeningen op de koekbussen werden ontworpen door kunstenaar Jan Rot. In 1933 werd het tweede pand gekocht door de dochter van de eerste eigenaar Bakker;
Blz. 293 De Maaiedagen fan 1940 en dernei. Door Johannes Cornel;
Johannes Cornel wie ien fan de twangarbeiders dy’t yn Dútslân wurken. Hy hat yn Eileburg west yn in kistenfabryk. Letter wurke hy yn in metaalfabryk. Hy is 2,5 jier foart west;
Blz. 303 Logementen, herbergen en tapperijen in Sint Nicolaasga, 1730-1970, deel II. Door Harrie de Vries;
Op de plek van de horecaonderneming ‘Het Wapen van Friesland’ was vroeger, voor 1757, een roggemolen. Later stond er een dubbele woning (1832). In 1867 kocht het echtpaar Tjerk Eelkes de Jong het pand en begon er een herberg;
Blz. 312 Ofskied Langwarder boat, deel III. De Wite werd De Griene? Door Freark Marten Ringnalda;
De zoektocht naar de Wite, de vroegere Langweerder beurtvaarder, is nog niet ten einde. De Wite werd na vele omzwervingen gevonden in Leeuwarden. Het schip was oorspronkelijk groen;
Blz. 319 Inleiding: De Zuivelindustrie in Skarsterlân. Door Jaap Halma;
Voor 1850 was het algemeen gebruikelijk dat boeren zelf de boter en kaas produceerden en op de markt brachten. Uit die tijd stammen de plaatselijke waaggebouwen, o.a. in Joure in de Boterstraat en later in de Torenstraat;
Blz. 320 De eerste particuliere zuivelfabrieken van Boornzwaag en Sint Nicolaasga. Door Harrie de Vries;
De jaren 1850-1977 waren vette jaren voor de boer en boterhandelaar. Daar kwam een einde aan door geknoei met zowel de boter als de kaas. Jhr. Mr. C. van Eysinga bouwde in 1887 in Boornzwaag een zuivelfabriek.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2007 Stg. Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief