Ut Eigen Gea Nr. 05 - 2005

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0377

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 05 - 2005

Beschrijving
Boeknr. G0-0377;
Blz. 2 Smit, ruim tachtig jaar tussen de wielen. Door Freark Ringnalda;
Smit’s Carrosseriefabriek is opgericht in 1917 door Jan Alexander Smit in Joure en in 1996 overgenomen door DAF te Eindhoven;
die in 1999 de deuren definitief dicht deed en de productie overhevelde naar Eindhoven;
Blz. 12 De Sluisdijk, toen en later. Door Piet Rigter van der Zee;
De Sluisdijk is vernoemd naar de sluis tussen de Overspitting en het oostelijk gedeelte van de Kolk. Artikel over de omgeving van de Sluisdijk vroeger en nu;
Blz. 16 De ‘húsketontsjes’ in Joure. Door Sietze Blaauw;
In 1881 wordt door de Gemeenteraad besloten tot invoering van een ‘tonnenstelsel met reukelooze secreettonnen’, om hygiënische redenen. Tot begin1970 zijn de tonnen in gebruik geweest, in Joure de Groenendalsteeg en Lyts Luchtenveld. En woningen in Haskerdijken/Oudehaske/Haskerhorne/ Delfstrahuizen;
Blz. 27 Het zangkoor als tijdsbeeld. Door Piet Rigter van der Zee;
Van 1989 tot na 1950 is het gemengd koor een belangrijke steunpilaar geweest onder het culturele leven in Joure. Gjalt Brouwer was tot 1925 de eerste dirigent. Na de viering van het 60-jarig bestaan (1959) was het gedaan met het koor;
Blz.30 Hendrik Feddes van Dam. Door R. Stuiver;
Hendrik Feddes van Dam was vervener in Opsterland die in 1885 vier percelen klijnland kocht en begon met het winnen van veen. In 1989 worden de percelen weer doorverkocht.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2005 Stg. Ut Eigen Gea Joure

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief