Ut Eigen Gea Nr. 04 - 2005

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0376

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 04 - 2005

Beschrijving
Boeknr. G0-0376;
Blz. 2 De laatste week WO II in 1945 in Scharsterbrug. Door Freark Ringnalda;
Verslag van de slag om de brug van Scharsterbrug van 9 tot en met 17 april 1945. Verteld door D. Seinstra, Fokje Bleeker en Willem de Boer, inwoners van het dorp;
Blz. 8 De gevechten te Scharsterbrug in april 1945. Door Jogchem Rypkema;
Dagboekaantekeningen van de slag om de brug van Scharsterbrug door Rypkema, die later op verschillende ministeries en bij de Rekenkamer heeft gewerkt;
Blz. 16 Opdat wij niet vergeten …….. Door Redactiesecretaris;
In 1995 is de in 1955 verschenen ‘Gedenckclanck’ van J. Boonstra en T. Bijlsma opnieuw bewerkt en uitgebreid door Freark M. Ringnalda. Geïllustreerd met tekeningen van Marten Buis;
Blz. 17 Laatste dagen van de oorlog en wat er verder volgde. Door Otto Haitsma;
Otto Haitsma was 6 jaar toen de oorlog afgelopen was en later ontdekte dat de naoorlogse generatie onwetend is gehouden door bestuurders en onderwijzers over de werkelijke verschrikkingen;
Blz. 19 Kort relaas van de belevenissen van Dhr. Wopke Dijkstra gedurende WO II. Door Ben Huisman, Wopke Dijkstra was directeur van drukkerij Haskerland en werd door Uilke Boonstra bij het verzet gehaald. Dijkstra zorgde voor onderduikers tijdens WO II;
Blz. 21 In de duisternis begon het licht. Door Folkert J. Ringnalda;
Fritz en Helena Tauber, Joden uit Oostenrijk kwamen in 1938 naar Nederland. Toen de situatie nijpend werd zijn ze door Haitse en Sjoerd Wiersma naar Friesland gehaald en bij de familie Kuipers in Rotsterhaule ondergedoken;
Blz. 24 Oud-Jouster tekende voor de E van Edah. Door Piet Rigter van der Zee;
Jacobus Johannes Ebben, geboren 11 januari 1875 te Joure, verhuisde naar Helmond en stichtte met de heren Dames, Aukes en Hettema de Combinatie Edah. De heer Cornelis Johannes de Jong (D.E.) was de eerste Commissaris;
Blz. 29 150 jaar Sint Nykster slagers (1830-1980). Door Harry de Vries;
Voor 1914 werd er voornamelijk bij de boer aan huis geslacht. In 1914 werd de eerste slagerij geopend door de familie Johannes Sonsma. In het jaar 2000 stopte de laatste slager (Anton Steneker);
Blz. 36 Doumastate, de bron van de naam Spannenburg. Nogmaals met nieuwe gegevens. Door Freark Marten Ringnalda;
Niet predikant Tjebbe Lazes Spannenburg (preekfeint) bouwde Doumastate, maar zijn zoon Laas Tjebbes Spannenburg. Laas Tjebbes was zilversmid van beroep;
Blz. 38 It Nannewiid. Door Ale Mulder;
Het Nannewiid heeft zijn naam hoogstwaarschijnlijk te danken aan veenbaas Nanne Dirks Drijfhout (geboren in 1724). Hij zorgde dat er wegen en bruggen werden gebouwd voor het afvoeren van het afgegraven veen;
Blz. 42 Wonen en werken in de Pottenbakkerssteeg. Door Piet Rigter vam der Zee;
Omstreeks 1869 verliet de laatste pottenbakker in deze steeg zijn werkplaats. Daarna kwamen er o.a. een kalkblusserij (Dijkstra) tot 1949. Vervolgens meubelmaker Sjoerd Nicolaas de Vries met zoons Nico en Wiebe tot 1980;
Blz. 43 Van alle tijden: Regelgeving in het Onderwijs. Door Piet Rigter van der Zee;
De grietenijraad van Haskerland stelde op 28 juni 1848 een Reglement voor de Armenschool vast. Later heeft dit model gestaan voor een Reglement van Orde voor de Scholen in Joure, geschreven voor 1853;
Blz. 46 Het raadsel van het ‘verdwenen’ eerste torenuurwerk uit de Jouster Toer. Door Hanneke Staal, In 1628 is er een torenuurwerk in de Jouster Toren geplaatst en in 1903 werd een nieuw uurwerk gekocht. Ondanks verzoeken van Nijenhaske (1903), Oudehaske (1906) en Haskerhorne (1911) om het ‘oude’ uurwerk in één van hun torens te plaatsen is dit niet gebeurd. Waar is het gebleven? ;
Blz. 47 Op ‘e Kiek. Door Sytze Blaauw, Aanvullingen op het artikel betreffende de boerderijen in en om Joure, geplaatst in UEG 1 en 3.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2005 Stg. Ut Eigen Gea Joure

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief