Ut Eigen Gea Nr. 03 - 2004

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0375

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 03 - 2004

Beschrijving
Boeknr. G0-0375;
Blz. 2 De werf aan de Slachtedyk: De Helling (2). Door Freark Ringnalda;
In 1857 kwam een nieuwe scheepsbouwer op de werf aan de Slachtedyk. Hij bouwde o.a. het Statenjacht ‘Friso’ dat nog steeds op de Friese wateren te zien is. Nu zijn er 3 stichtingen die zorgen dat het cultureel erfgoed bewaard blijft;
Blz. 10 Pleatsen en komelkerijen yn en om ‘e Jouwer (2). Door Henk Minnema;
Vervolg op de beschrijving van verdwenen boerderijen in en om Joure. Van sommige boerderijen zijn de voorhuizen wel gebleven;
Blz. 17 Op ‘e kiek. Door Sietze Blaauw/Jaap Halma;
Blz. 17 De Ster (2). Door Piet Rigter van der Zee;
In 1915 kwam het gezin IJsselmuiden naar Joure en werd de nieuwe kastelein van ‘De Ster’ aan de Midstraat. In 1923 werd J.D. Bijkersma eigenaar. In 1927 werd Wijbren Taconis eigenaar en vestigde zich een confectiezaak in het pand;
Blz. 21 Douma State. Door familie Visser;
De bron van de naam Spannenburg. Het boek ‘De historie gaat door het eigen dorp’ geschreven door A. Algra, meldt dat de oude stins in de 14e eeuw in Langweer stond. Is afgebroken en opnieuw opgebouwd in Spannenburg door Tjebbe Laas Spannenburg;
Blz. 28 Reactie op het hoge water (n.a.v. het artikel van Harmen Groen in UEG nr. 1). Door U. Venema;
Blz. 30 De âlde Jouwer. Door Piet Rigter van der Zee;
Foto uit 1955 van een klein gedeelte van de Bûtsingel waar een paadje op afgedrukt staat, dat naar de vroegere Taconistuin leidde. Deze tuin liep bijna tot de Hoge Zomerdijk;
Blz. 31 Puntgave bodemvondst in Oldeouwer. Door Museum Joure;
Foto van een Kwispedoor te bewonderen in het Museum te Joure en gemaakt van Maastrichts aardewerk. Merk: P. Regout eind 19e eeuw.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2004 Stg. Ut Eigen Gea Joure

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief